CAIBIDIL 4
Rialaitheoir agus próiseálaí
Roinn 1
Oibleagáidí ginearálta
Airteagal 24
Freagracht an rialaitheora
Airteagal 25
Cosaint sonra√≠ tr√≠ dhearadh agus mar r√©amhshocr√ļ
Airteagal 26
Rialaitheoirí comhpháirteacha
Airteagal 27
Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas
Airteagal 28
An próiseálaí
Airteagal 29
Pr√≥ise√°il faoi √ļdar√°s an rialaitheora n√≥ an phr√≥ise√°la√≠
Airteagal 30
Taifid de ghníomhaíochtaí próiseála
Airteagal 31
Comhar leis an √ļdar√°s maoirseachta
Roinn 2
Slándáil sonraí pearsanta
Airteagal 32
Slándáil na próiseála
Airteagal 33
F√≥gra a thabhairt don √ļdar√°s maoirseachta faoi sh√°r√ļ i nd√°il le sonra√≠ pearsanta
Airteagal 34
S√°r√ļ i nd√°il le sonra√≠ pearsanta a chur in i√ļl don √°bhar sonra√≠
Roinn 3
Meas√ļn√ļ tionchair ar chosaint sonra√≠ agus r√©amhchomhairli√ļch√°n
Airteagal 35
Meas√ļn√ļ tionchair ar chosaint sonra√≠
Airteagal 36
R√©amhchomhairli√ļch√°n
Roinn 4
Oifigeach cosanta sonraí
Airteagal 37
An t-oifigeach cosanta sonra√≠ a ainmni√ļ
Airteagal 38
Post an oifigigh cosanta sonraí
Airteagal 39
C√ļraim√≠ an oifigigh cosanta sonra√≠
Roinn 5
C√≥id iompair agus deimhni√ļ
Airteagal 40
Cóid iompair
Airteagal 41
Faireachán a dhéanamh ar chóid fhormheasta iompair
Airteagal 42
Deimhni√ļ
Airteagal 43
Comhlachta√≠ deimhni√ļch√°in
CAIBIDIL X
Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
Airteagal 92
An tarmligean a fheidhmi√ļ
Airteagal 93
An nós imeachta coiste