X PEATÜKK
Delegeeritud Ôigusaktid ja rakendusaktid
Artikkel 92
Delegeeritud volituste rakendamine
Artikkel 93
Komiteemenetlus