Artikkel 2

Sisuline kohaldamisala

 • KĂ€esolevat mÀÀrust kohaldatakse isikuandmete tĂ€ielikult vĂ”i osaliselt automatiseeritud töötlemise suhtes ja isikuandmete automatiseerimata töötlemise suhtes, kui kĂ”nealused isikuandmed kuuluvad andmete kogumisse vĂ”i kui need kavatsetakse andmete kogumisse kanda.
 • KĂ€esolevat mÀÀrust ei kohaldata, kui
  • a) isikuandmeid töödeldakse muu kui liidu Ă”iguse kohaldamisalasse kuuluva tegevuse kĂ€igus;
  • b) liikmesriigid töötlevad isikuandmeid sellise tegevuse kĂ€igus, mis kuulub ELi lepingu V jaotise 2. peatĂŒki kohaldamisalasse;
  • c) isikuandmeid töötleb fĂŒĂŒsiline isik eranditult isiklike vĂ”i koduste tegevuste kĂ€igus;
  • d) isikuandmeid töötlevad pĂ€devad asutused sĂŒĂŒtegude tĂ”kestamise, uurimise, avastamise vĂ”i nende eest vastutusele vĂ”tmise ja kriminaalkaristuste tĂ€itmisele pööramise, sealhulgas avalikku julgeolekut Ă€hvardavate ohtude eest kaitsmise ja nende ennetamise eesmĂ€rgil.
 • Liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse mÀÀrust (EÜ) nr 45/2001. MÀÀrust (EÜ) nr 45/2001 ja muid sellisele isikuandmete töötlemisele kohaldatavaid liidu Ă”igusakte tuleb kooskĂ”las artikliga 98 kohandada vastavalt kĂ€esoleva mÀÀruse pĂ”himĂ”tetele ja normidele.
 • KĂ€esolev mÀÀrus ei piira direktiivi 2000/31/EÜ, eelkĂ”ige selle artiklites 12–15 esitatud vahendusteenuste osutajate vastutust kĂ€sitlevate Ă”igusnormide kohaldamist.