Artikkel 80

Andmesubjektide esindamine

  • Andmesubjektil on Ă”igus volitada esitama oma nimel kaebuse ning kasutama tema nimel artiklites 77, 78 ja 79 osutatud Ă”igusi ja Ă”igust saada artiklis 82 osutatud hĂŒvitist (kui hĂŒvitis on asjaomase liikmesriigi Ă”igusega ette nĂ€htud) mittetulunduslikku asutust, organisatsiooni vĂ”i ĂŒhendust, mis on nĂ”uetekohaselt asutatud kooskĂ”las asjaomase liikmesriigi Ă”igusega ning mille pĂ”hikirjajĂ€rgsed eesmĂ€rgid on avalikes huvides ning mis tegutseb andmesubjekti Ă”iguste ja vabaduste kaitsmise valdkonnas seoses andmesubjekti isikuandmete kaitsmisega.
  • Liikmesriigid vĂ”ivad ette nĂ€ha, et igal kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud asutusel, organisatsioonil vĂ”i ĂŒhendusel on andmesubjekti volitusest sĂ”ltumatult Ă”igus esitada asjaomases liikmesriigis artikli 77 kohaselt pĂ€devale jĂ€relevalveasutusele kaebus ning kasutada artiklites 78 ja 79 osutatud Ă”igusi, kui ta leiab, et kĂ€esoleva mÀÀruse kohase andmesubjekti Ă”igusi on isikuandmete töötlemise tulemusel rikutud.