Artikkel 98

Liidu muude andmekaitsealaste Ôigusaktide lÀbivaatamine

    Kui see on asjakohane, esitab komisjon seadusandlikud ettepanekud isikuandmete kaitset kĂ€sitlevate liidu muude Ă”igusaktide muutmiseks, et tagada fĂŒĂŒsiliste isikute ĂŒhtne ja jĂ€rjekindel kaitse seoses isikuandmete töötlemisega. EelkĂ”ige puudutab see eeskirju, mis kĂ€sitlevad fĂŒĂŒsiliste isikute kaitset seoses isikuandmete töötlemisega liidu institutsioonide, organite ja asutuste poolt ning selliste andmete vaba liikumist.