Článok 98

Presk├║manie in├Żch pr├ívnych aktov ├Ünie t├Żkaj├║cich sa ochrany ├║dajov

    Komisia pod─ża potreby predlo┼ż├ş legislat├şvne n├ívrhy s cie─żom zmeni┼ą in├ę pr├ívne akty ├Ünie t├Żkaj├║ce sa ochrany osobn├Żch ├║dajov, aby sa zaistila jednotn├í a konzistentn├í ochrana fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş. To sa t├Żka najm├Ą pravidiel ochrany fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş in┼ítit├║ciami, org├ínmi, ├║radmi a agent├║rami ├Ünie a vo─żn├ęho pohybu tak├Żchto ├║dajov.