Článok 41

Monitorovanie schv├ílen├Żch k├│dexov spr├ívania

 • Bez toho, aby boli dotknut├ę ├║lohy a pr├ívomoci pr├şslu┼ín├ęho dozorn├ęho org├ínu pod─ża ─Źl├ínkov 57 a 58, monitorovanie s├║ladu s k├│dexom spr├ívania pod─ża ─Źl├ínku 40 m├┤┼że vykon├íva┼ą subjekt, ktor├Ż m├í primeran├║ ├║rove┼ł odborn├Żch znalost├ş vo vz┼ąahu k predmetu ├║pravy k├│dexu a na tento ├║─Źel je akreditovan├Ż pr├şslu┼ín├Żm dozorn├Żm org├ínom.
 • Subjekt uveden├Ż v odseku 1 m├┤┼że by┼ą akreditovan├Ż na monitorovanie dodr┼żiavania k├│dexu spr├ívania, ak tento subjekt:
  • a) preuk├ízal svoju nez├ívislos┼ą a odborn├ę znalosti vo vz┼ąahu k predmetu ├║pravy k├│dexu k spokojnosti pr├şslu┼ín├ęho dozorn├ęho org├ínu;
  • b) stanovil postupy, ktor├ę mu umo┼ż┼łuj├║ pos├║di┼ą opr├ívnenos┼ą dotknut├Żch prev├ídzkovate─żov a sprostredkovate─żov, pokia─ż ide o uplat┼łovanie k├│dexu, monitorova┼ą, ako dodr┼żiavaj├║ ustanovenia k├│dexu a pravidelne presk├║mava┼ą jeho fungovanie;
  • c) stanovil postupy a ┼ítrukt├║ry na vybavovanie s┼ąa┼żnost├ş t├Żkaj├║cich sa poru┼íen├ş k├│dexu alebo sp├┤sobu, ak├Żm bol alebo je k├│dex vykon├ívan├Ż prev├ídzkovate─żom alebo sprostredkovate─żom, a na dosiahnutie transparentnosti t├Żchto postupov a ┼ítrukt├║r pre dotknut├ę osoby a verejnos┼ą, a
  • d) preuk├ízal k spokojnosti pr├şslu┼ín├ęho dozorn├ęho org├ínu, ┼że jeho ├║lohy a povinnosti neved├║ ku konfliktu z├íujmov.
 • Pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín predlo┼ż├ş n├ívrh krit├ęri├ş na akredit├íciu subjektu uveden├ęho v odseku 1 tohto ─Źl├ínku v├Żboru pod─ża mechanizmu konzistentnosti uveden├ęmu v ─Źl├ínku 63.
 • Bez toho, aby boli dotknut├ę ├║lohy a pr├ívomoci pr├şslu┼ín├ęho dozorn├ęho org├ínu a ustanovenia kapitoly VIII, subjekt uveden├Ż v odseku 1 tohto ─Źl├ínku prijme za primeran├Żch z├íruk primeran├ę opatrenia v pr├şpadoch poru┼íenia k├│dexu prev├ídzkovate─żom alebo sprostredkovate─żom vr├ítane pozastavenia ─Źlenstva dotknut├ęho prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v k├│dexe alebo jeho vyl├║─Źenia z k├│dexu. O tak├Żch opatreniach vr├ítane d├┤vodov ich prijatia informuje pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín.
 • Pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín odoberie akredit├íciu subjektu uveden├ęmu v odseku 1, ak nie s├║ splnen├ę podmienky na akredit├íciu alebo sa podmienky na akredit├íciu u┼ż viac neplnia, alebo ak kroky podniknut├ę t├Żmto subjektom s├║ v rozpore s t├Żmto nariaden├şm.
 • Tento ─Źl├ínok sa neuplat┼łuje na sprac├║vanie vykon├ívan├ę org├ínmi verejnej moci a verejnopr├ívnymi subjektmi.