Článok 18

Právo na obmedzenie spracúvania

 • Dotknut├í osoba m├í pr├ívo na to, aby prev├ídzkovate─ż obmedzil sprac├║vanie, pokia─ż ide o jeden z t├Żchto pr├şpadov:
  • a) dotknut├í osoba napadne spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov, a to po─Źas obdobia umo┼ż┼łuj├║ceho prev├ídzkovate─żovi overi┼ą spr├ívnos┼ą osobn├Żch ├║dajov;
  • b) sprac├║vanie je protiz├íkonn├ę a dotknut├í osoba namieta proti vymazaniu osobn├Żch ├║dajov a┬á┼żiada namiesto toho obmedzenie ich pou┼żitia;
  • c) prev├ídzkovate─ż u┼ż nepotrebuje osobn├ę ├║daje na ├║─Źely sprac├║vania, ale potrebuje ich dotknut├í osoba na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov;
  • d) dotknut├í osoba namietala vo─Źi sprac├║vaniu pod─ża ─Źl├ínku 21 ods. 1, a to a┼ż do overenia, ─Źi opr├ívnen├ę d├┤vody na strane prev├ídzkovate─ża preva┼żuj├║ nad opr├ívnen├Żmi d├┤vodmi dotknutej osoby.
 • Ak sa sprac├║vanie obmedzilo pod─ża odseku 1, tak├ęto osobn├ę ├║daje sa s┬áv├Żnimkou uchov├ívania sprac├║vaj├║ len so s├║hlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie pr├ívnych n├írokov, alebo na ochranu pr├ív inej fyzickej alebo pr├ívnickej osoby, alebo z d├┤vodov d├┤le┼żit├ęho verejn├ęho z├íujmu ├Ünie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu.
 • Dotknut├║ osobu, ktor├í dosiahla obmedzenie sprac├║vania pod─ża odseku 1, prev├ídzkovate─ż informuje pred t├Żm, ako bude obmedzenie sprac├║vania zru┼íen├ę.