Článok 3

├Üzemn├í p├┤sobnos┼ą

  • Toto nariadenie sa vz┼ąahuje na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov v r├ímci ─Źinnosti prev├ídzky prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża v ├Ünii, a to bez oh─żadu na to, ─Źi sa sprac├║vanie vykon├íva v ├Ünii alebo nie.
  • Toto nariadenie sa vz┼ąahuje na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov dotknut├Żch os├┤b, ktor├ę sa nach├ídzaj├║ v ├Ünii, prev├ídzkovate─żom alebo sprostredkovate─żom, ktor├Ż nie je usaden├Ż v ├Ünii, pri─Źom spracovate─żsk├í ─Źinnos┼ą s├║vis├ş:
    • a) s ponukou tovaru alebo slu┼żieb t├Żmto dotknut├Żm osob├ím v ├Ünii bez oh─żadu na to, ─Źi sa od dotknutej osoby vy┼żaduje platba, alebo
    • b) so sledovan├şm ich spr├ívania, pokia─ż ide o┬áich spr├ívanie na ├║zem├ş ├Ünie.
  • Toto nariadenie sa vz┼ąahuje na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov prev├ídzkovate─żom, ktor├Ż nie je usaden├Ż v ├Ünii, ale na mieste, kde sa na z├íklade medzin├írodn├ęho pr├íva verejn├ęho uplat┼łuje pr├ívo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu.