Článok 28

Sprostredkovate─ż

 • Ak sa m├í sprac├║vanie uskuto─Źni┼ą v mene prev├ídzkovate─ża, prev├ídzkovate─ż vyu┼ż├şva len sprostredkovate─żov poskytuj├║cich dostato─Źn├ę z├íruky na to, ┼że sa prijm├║ primeran├ę technick├ę a┬áorganiza─Źn├ę opatrenia tak, aby sprac├║vanie sp─║┼łalo po┼żiadavky tohto nariadenia a aby sa zabezpe─Źila ochrana pr├ív dotknutej osoby.
 • Sprostredkovate─ż nezapoj├ş ─Ćal┼íieho sprostredkovate─ża bez predch├ídzaj├║ceho osobitn├ęho alebo v┼íeobecn├ęho p├şsomn├ęho povolenia prev├ídzkovate─ża. V pr├şpade v┼íeobecn├ęho p├şsomn├ęho povolenia sprostredkovate─ż informuje prev├ídzkovate─ża o ak├Żchko─żvek zam├Ż┼í─żan├Żch zmen├ích v s├║vislosti s pridan├şm alebo nahraden├şm ─Ćal┼í├şch sprostredkovate─żov, ─Ź├şm sa prev├ídzkovate─żovi d├í mo┼żnos┼ą namieta┼ą vo─Źi tak├Żmto zmen├ím.
 • Sprac├║vanie sprostredkovate─żom sa riadi zmluvou alebo in├Żm pr├ívnym aktom pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ę zav├Ązuje sprostredkovate─ża vo─Źi prev├ídzkovate─żovi a ktor├Żm sa stanovuje predmet a doba sprac├║vania, povaha a ├║─Źel sprac├║vania, typ osobn├Żch ├║dajov a kateg├│rie dotknut├Żch os├┤b a povinnosti a pr├íva prev├ídzkovate─ża. Uveden├í zmluva alebo in├Ż pr├ívny akt najm├Ą stanovia, ┼że sprostredkovate─ż:
  • a) sprac├║va osobn├ę ├║daje len na z├íklade zdokumentovan├Żch pokynov prev├ídzkovate─ża, a to aj pokia─ż ide o┬áprenos osobn├Żch ├║dajov do┬átretej krajiny alebo medzin├írodnej organiz├ícii, s v├Żnimkou pr├şpadov, ke─Ć si to vy┼żaduje pr├ívo ├Ünie alebo pr├ívo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu sprostredkovate─ż podlieha; v takom pr├şpade sprostredkovate─ż ozn├ími prev├ídzkovate─żovi t├║to pr├ívnu po┼żiadavku pred sprac├║van├şm, pokia─ż dan├ę pr├ívo tak├ęto ozn├ímenie nezakazuje zo z├íva┼żn├Żch d├┤vodov verejn├ęho z├íujmu;
  • b) zabezpe─Ź├ş, aby sa osoby opr├ívnen├ę sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje zaviazali, ┼że zachovaj├║ d├┤vernos┼ą inform├íci├ş, alebo aby boli viazan├ę vhodnou povinnos┼ąou zachov├íva┼ą d├┤vernos┼ą inform├íci├ş vypl├Żvaj├║cou zo┬á┼ítat├║tu;
  • c) vykon├í v┼íetky po┼żadovan├ę opatrenia pod─ża ─Źl├ínku 32;
  • d) dodr┼żiava podmienky zapojenia ─Ćal┼íieho sprostredkovate─ża uveden├ę v odsekoch 2 a┬á4;
  • e) po zoh─żadnen├ş povahy sprac├║vania v┬á─Źo najv├Ą─Ź┼íej miere pom├íha prev├ídzkovate─żovi vhodn├Żmi technick├Żmi a organiza─Źn├Żmi opatreniami pri plnen├ş jeho povinnosti reagova┼ą na ┼żiadosti o v├Żkon pr├ív dotknutej osoby ustanoven├Żch v kapitole III;
  • f) pom├íha prev├ídzkovate─żovi zabezpe─Źi┼ą plnenie povinnost├ş pod─ża ─Źl├ínkov 32 a┼ż┬á36 s prihliadnut├şm na povahu sprac├║vania a inform├ície dostupn├ę sprostredkovate─żovi;
  • g) po ukon─Źen├ş poskytovania slu┼żieb t├Żkaj├║cich sa sprac├║vania na z├íklade rozhodnutia prev├ídzkovate─ża v┼íetky osobn├ę ├║daje vyma┼że alebo vr├íti prev├ídzkovate─żovi a vyma┼że existuj├║ce k├│pie, ak pr├ívo ├Ünie alebo pr├ívo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu nepo┼żaduje uchov├ívanie t├Żchto osobn├Żch ├║dajov;
  • h) poskytne prev├ídzkovate─żovi v┼íetky inform├ície potrebn├ę na preuk├ízanie splnenia povinnost├ş stanoven├Żch v tomto ─Źl├ínku a umo┼żn├ş audity, ako aj kontroly vykon├ívan├ę prev├ídzkovate─żom alebo in├Żm aud├ştorom, ktor├ęho poveril prev├ídzkovate─ż, a prispieva k┬ánim.
   So zrete─żom na p├şsmeno h) prv├ęho pododseku sprostredkovate─ż bezodkladne informuje prev├ídzkovate─ża, ak sa pod─ża jeho n├ízoru pokynom poru┼íuje toto nariadenie alebo in├ę pr├ívne predpisy ├Ünie alebo ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu t├Żkaj├║ce sa ochrany ├║dajov.
 • Ak sprostredkovate─ż zapoj├ş do vykon├ívania osobitn├Żch spracovate─żsk├Żch ─Źinnost├ş v mene prev├ídzkovate─ża ─Ćal┼íieho sprostredkovate─ża, tomuto ─Ćal┼íiemu sprostredkovate─żovi sa prostredn├şctvom zmluvy alebo in├ęho pr├ívneho aktu pod─ża pr├íva ├Ünie alebo pr├íva ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu ulo┼żia rovnak├ę povinnosti ochrany ├║dajov, ako sa stanovuj├║ v zmluve alebo inom pr├ívnom akte uzatvorenom medzi prev├ídzkovate─żom a sprostredkovate─żom pod─ża odseku 3, a to predov┼íetk├Żm poskytnutie dostato─Źn├Żch z├íruk na vykonanie primeran├Żch technick├Żch a┬áorganiza─Źn├Żch opatren├ş tak├Żm sp├┤sobom, aby sprac├║vanie sp─║┼łalo po┼żiadavky tohto nariadenia. Ak tento ─Ćal┼í├ş sprostredkovate─ż nespln├ş svoje povinnosti ochrany ├║dajov, p├┤vodn├Ż sprostredkovate─ż zost├íva vo─Źi prev├ídzkovate─żovi plne zodpovedn├Ż za plnenie povinnost├ş tohto ─Ćal┼íieho sprostredkovate─ża.
 • Dodr┼żiavanie schv├ílen├ęho k├│dexu spr├ívania uveden├ęho v ─Źl├ínku 40 alebo schv├ílen├ęho certifika─Źn├ęho mechanizmu uveden├ęho v ─Źl├ínku 42 sprostredkovate─żom sa m├┤┼że pou┼żi┼ą ako prvok na preuk├ízanie dostato─Źn├Żch z├íruk uveden├Żch v odsekoch 1 a 4 tohto ─Źl├ínku.
 • Bez toho, aby t├Żm bola dotknut├í individu├ílna zmluva medzi prev├ídzkovate─żom a sprostredkovate─żom, zmluva alebo in├Ż pr├ívny akt uveden├ę v odsekoch 3 a 4 tohto ─Źl├ínku sa m├┤┼żu vcelku alebo s─Źasti zaklada┼ą na ┼ítandardn├Żch zmluvn├Żch dolo┼żk├ích uveden├Żch v odsekoch 7 a 8 tohto ─Źl├ínku, a┬áto aj v┬ápr├şpadoch, ke─Ć s├║ s├║─Źas┼ąou certifik├ície udelenej prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi pod─ża ─Źl├ínkov 42 a 43.
 • Komisia m├┤┼że stanovi┼ą ┼ítandardn├ę zmluvn├ę dolo┼żky pre z├íle┼żitosti uveden├ę v odsekoch 3 a┬á4 tohto ─Źl├ínku a v s├║lade s postupom presk├║mania uveden├Żm v ─Źl├ínku 93 ods. 2.
 • Dozorn├Ż org├ín m├┤┼że prija┼ą ┼ítandardn├ę zmluvn├ę dolo┼żky pre z├íle┼żitosti uveden├ę v odsekoch 3 a 4 tohto ─Źl├ínku a v s├║lade s mechanizmom konzistentnosti uveden├Żm v ─Źl├ínku 63.
 • Zmluva alebo in├Ż pr├ívny akt uveden├ę v odsekoch 3 a 4 sa vypracuj├║ v p├şsomnej podobe vr├ítane elektronickej podoby.
 • Bez toho, aby dotknut├ę ─Źl├ínky┬á82, 83 a 84, ak sprostredkovate─ż poru┼í├ş toto nariadenie t├Żm, ┼że ur─Ź├ş ├║─Źely a prostriedky sprac├║vania, pova┼żuje sa v s├║vislosti s dan├Żm sprac├║van├şm za prev├ídzkovate─ża.