Článok 42

Certifikácia

  • ─îlensk├ę ┼ít├íty, dozorn├ę org├íny, v├Żbor a Komisia podporia, predov┼íetk├Żm na ├║rovni ├Ünie, zavedenie certifika─Źn├Żch mechanizmov ochrany ├║dajov a┬ápe─Źat├ş a zna─Źiek ochrany ├║dajov na ├║─Źely preuk├ízania s├║ladu s t├Żmto nariaden├şm, pokia─ż ide o spracovate─żsk├ę oper├ície vykon├ívan├ę prev├ídzkovate─żmi a sprostredkovate─żmi. Zoh─żadnia sa osobitn├ę potreby mikropodnikov a mal├Żch a stredn├Żch podnikov.
  • Okrem dodr┼żiavania predpisov prev├ídzkovate─żmi alebo sprostredkovate─żmi, ktor├ş podliehaj├║ tomuto nariadeniu, sa m├┤┼żu stanovi┼ą v oblasti ochrany ├║dajov certifika─Źn├ę mechanizmy, pe─Źate alebo zna─Źky schv├ílen├ę pod─ża odseku 5 tohto ─Źl├ínku s cie─żom preuk├íza┼ą existenciu primeran├Żch z├íruk zabezpe─Źen├Żch prev├ídzkovate─żmi alebo sprostredkovate─żmi, na ktor├Żch sa toto nariadenie pod─ża ─Źl├ínku 3 nevz┼ąahuje, v r├ímci prenosov osobn├Żch ├║dajov do tret├şch kraj├şn alebo medzin├írodn├Żm organiz├íci├ím pod─ża podmienok uveden├Żch v ─Źl├ínku 46 ods. 2 p├şsm. f). Tak├şto prev├ídzkovatelia alebo sprostredkovatelia m├┤┼żu prija┼ą z├ív├Ązn├ę a vykonate─żn├ę z├ív├Ązky prostredn├şctvom zmluvn├Żch alebo in├Żch pr├ívne z├ív├Ązn├Żch n├ístrojov, aby uplatnili uveden├ę primeran├ę z├íruky, a to aj pokia─ż ide o pr├íva dotknut├Żch os├┤b.
  • Certifik├ícia je dobrovo─żn├í a dostupn├í prostredn├şctvom postupu, ktor├Ż je transparentn├Ż.
  • Certifik├íciou pod─ża tohto ─Źl├ínku sa nezni┼żuje zodpovednos┼ą prev├ídzkovate─ża alebo sprostredkovate─ża dodr┼żiava┼ą toto nariadenie a nie s├║ ┼łou dotknut├ę ├║lohy a pr├ívomoci dozorn├Żch org├ínov, ktor├ę s├║ pr├şslu┼ín├ę pod─ża ─Źl├ínku┬á55 alebo┬á56.
  • Certifik├íciu pod─ża tohto ─Źl├ínku vydaj├║ certifika─Źn├ę subjekty uveden├ę v ─Źl├ínku 43 alebo pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín na z├íklade krit├ęri├ş schv├ílen├Żch uveden├Żm pr├şslu┼ín├Żm dozorn├Żm org├ínom pod─ża ─Źl├ínku 58 ods. 3 alebo krit├ęri├ş schv├ílen├Żch v├Żborom pod─ża ─Źl├ínku 63. Ak┬ákrit├ęri├í schva─żuje v├Żbor, m├┤┼że to vies┼ą k┬áspolo─Źnej certifik├ícii, eur├│pskej pe─Źati ochrany ├║dajov.
  • Prev├ídzkovate─ż alebo sprostredkovate─ż, ktor├Ż predklad├í svoje sprac├║vanie certifika─Źn├ęmu mechanizmu, poskytne certifika─Źn├ęmu subjektu uveden├ęmu v ─Źl├ínku 43 alebo v┬ápr├şslu┼ínom pr├şpade pr├şslu┼ín├ęmu dozorn├ęmu org├ínu v┼íetky inform├ície a pr├şstup k svojim spracovate─żsk├Żm ─Źinnostiam, ktor├ę s├║ potrebn├ę na vykonanie certifika─Źn├ęho postupu.
  • Certifik├ícia sa prev├ídzkovate─żovi alebo sprostredkovate─żovi vyd├í na maxim├ílne obdobie troch rokov a m├┤┼że sa obnovi┼ą za rovnak├Żch podmienok, pokia─ż sa na─Ćalej plnia pr├şslu┼ín├ę po┼żiadavky. Certifika─Źn├ę subjekty uveden├ę v┬á─Źl├ínku┬á43 alebo v┬ápr├şslu┼ínom pr├şpade pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín certifik├íciu odober├║, ak nie s├║ alebo u┼ż nie s├║ splnen├ę po┼żiadavky na certifik├íciu.
  • V├Żbor zhroma┼ż─Ćuje v┼íetky certifika─Źn├ę mechanizmy a pe─Źate a┬ázna─Źky ochrany ├║dajov v registri a zverej┼łuje ich ak├Żmko─żvek primeran├Żm sp├┤sobom.