Artikel 98

Gennemgang af andre EU-retsakter om databeskyttelse

    Hvis det er relevant, frems├Žtter Kommissionen lovgivningsforslag til ├Žndring af andre EU-retsakter om beskyttelse af personoplysninger for at sikre ensartet og konsekvent beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling. Dette g├Žlder is├Žr bestemmelser om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med EU-institutioners, -organers, -kontorers og -agenturers behandling og om fri udveksling af s├ądanne oplysninger.