Artikel 87

Behandling af nationalt identifikationsnummer

    Medlemsstaterne kan n├Žrmere fasts├Žtte de specifikke betingelser for behandling af et nationalt identifikationsnummer eller andre almene midler til identifikation. I s├ą fald anvendes det nationale identifikationsnummer eller ethvert andet alment middel til identifikation udelukkende med de forn├Şdne garantier for den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til denne forordning.