Artikel 26

F├Žlles dataansvarlige

  • Hvis to eller flere dataansvarlige i f├Žllesskab fastl├Žgger form├ąlene med og hj├Žlpemidlerne til behandling, er de f├Žlles dataansvarlige. De fastl├Žgger p├ą en gennemsigtig m├ąde deres respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne i henhold til denne forordning, navnlig hvad ang├ąr ud├Şvelse af den registreredes rettigheder og deres respektive forpligtelser til at freml├Žgge de oplysninger, der er omhandlet i artikel┬á13 og 14, ved hj├Žlp af en ordning mellem dem, medmindre og i det omfang de dataansvarliges respektive ansvar er fastlagt i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som de dataansvarlige er underlagt. I ordningen kan der udpeges et kontaktpunkt for registrerede.
  • Ordningen, der er omhandlet i stk. 1, skal p├ą beh├Şrig vis afspejle de f├Žlles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede. Det v├Žsentligste indhold af ordningen skal g├Şres tilg├Žngeligt for de registrerede.
  • Uanset udformningen af den ordning, der er omhandlet i stk. 1, kan den registrerede ud├Şve sine rettigheder i medf├Şr af denne forordning med hensyn til og over for den enkelte dataansvarlige.