Artikel 72

Procedure

  • Databeskyttelsesr├ądet tr├Žffer afg├Şrelse med simpelt flertal blandt sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning.
  • Databeskyttelsesr├ądet vedtager sin forretningsorden med et flertal p├ą to tredjedele blandt sine medlemmer og tilrettel├Žgger sin drift.