Artikel 2

Materielt anvendelsesområde

 • Denne forordning finder anvendelse p√• behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hj√¶lp af automatisk databehandling, og p√• anden ikkeautomatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
 • Denne forordning g√¶lder ikke for behandling af personoplysninger:
  • a) under ud√łvelse af aktiviteter, der falder uden for EU-retten
  • b) som foretages af medlemsstaterne, n√•r de udf√łrer aktiviteter, der falder inden for rammerne af afsnit V, kapitel 2, i TEU
  • c) som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiem√¶ssige aktiviteter
  • d) som foretages af kompetente myndigheder med henblik p√• at forebygge, efterforske, afsl√łre eller retsforf√łlge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod og forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed.
 • Forordning (EF) nr. 45/2001 finder anvendelse p√• behandling af personoplysninger, som Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer foretager. Forordning (EF) nr.¬†45/2001 og andre EU-retsakter, der finder anvendelse p√• s√•dan behandling af personoplysninger, tilpasses til principperne og bestemmelserne i n√¶rv√¶rende forordning i overensstemmelse med artikel 98.
 • Denne forordning ber√łrer ikke anvendelsen af direktiv 2000/31/EF, navnlig reglerne om formidleransvar for tjenesteydere, der er fastsat i artikel 12-15 i n√¶vnte direktiv.