2 artikla

Aineellinen soveltamisala

 • T√§t√§ asetusta sovelletaan henkil√∂tietojen k√§sittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, sek√§ sellaisten henkil√∂tietojen k√§sittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa.
 • T√§t√§ asetusta ei sovelleta henkil√∂tietojen k√§sittelyyn,
  • a) jota suoritetaan sellaisen toiminnan yhteydess√§, joka ei kuulu unionin lains√§√§d√§nn√∂n soveltamisalaan;
  • b) jota suorittavat j√§senvaltiot toteuttaessaan SEU V osaston 2 luvun soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;
  • c) jonka luonnollinen henkil√∂ suorittaa yksinomaan henkil√∂kohtaisessa tai kotitalouttaan koskevassa toiminnassa;
  • d) jota toimivaltaiset viranomaiset suorittavat rikosten ennalta est√§mist√§, tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyvi√§ syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten t√§yt√§nt√∂√∂npanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja t√§llaisten uhkien ehk√§isy√§ varten.
 • Unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamaan henkil√∂tietojen k√§sittelyyn sovelletaan asetusta (EY) N:o¬†45/2001. Asetus (EY) N:o 45/2001 ja muut t√§llaiseen henkil√∂tietojen k√§sittelyyn sovellettavat unionin s√§√§d√∂kset on mukautettava t√§m√§n asetuksen periaatteiden ja s√§√§nt√∂jen mukaisiksi 98 artiklaa noudattaen.
 • T√§ll√§ asetuksella ei rajoiteta direktiivin 2000/31/EY soveltamista etenk√§√§n niilt√§ osin kuin on kyse tuon direktiivin 12‚Äď15 artiklassa s√§√§detyist√§ v√§litt√§jin√§ toimivien palveluntarjoajien vastuuta koskevista s√§√§nn√∂ist√§.