60 artikla

Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten välinen yhteistyö

 • Johtavan valvontaviranomaisen on teht√§v√§ t√§m√§n artiklan mukaisesti yhteisty√∂t√§ muiden osallistuvien valvontaviranomaisten kanssa ja pyrki√§ n√§in konsensukseen. Johtavan valvontaviranomaisen ja osallistuvien valvontaviranomaisten on vaihdettava kesken√§√§n kaikki olennaiset tiedot.
 • Johtava valvontaviranomainen voi milloin tahansa pyyt√§√§ muilta osallistuvilta valvontaviranomaisilta 61 artiklassa tarkoitettua keskin√§ist√§ avunantoa ja toteuttaa 62 artiklassa tarkoitettuja yhteisi√§ operaatioita etenkin toteuttaakseen tutkimuksia tai valvoakseen toisen j√§senvaltion alueelle sijoittautunutta rekisterinpit√§j√§√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§ koskevan toimenpiteen toteuttamista.
 • Johtavan valvontaviranomaisen on viipym√§tt√§ ilmoitettava asiaa koskevat olennaiset tiedot muille osallistuville valvontaviranomaisille. Sen on viipym√§tt√§ my√∂s toimitettava p√§√§t√∂sehdotus muille osallistuville valvontaviranomaisille lausuntoa varten ja otettava niiden n√§kemykset asianmukaisesti huomioon.
 • Jos yksikin muista asianomaisista valvontaviranomaisista esitt√§√§ p√§√§t√∂sehdotukseen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen nelj√§n viikon kuluessa siit√§, kun sit√§ on t√§m√§n artiklan 3 kohdan mukaisesti kuultu, johtavan valvontaviranomaisen on, ellei se noudata vastalausetta tai katso, ett√§ vastalause ei ole merkityksellinen eik√§ perusteltu, toimitettava asia 63 artiklassa tarkoitetulle yhdenmukaisuusmekanismille.
 • Jos johtava valvontaviranomainen aikoo noudattaa esitetty√§ merkityksellist√§ ja perusteltua vastalausetta, sen on toimitettava muille osallistuville valvontaviranomaisille tarkistettu p√§√§t√∂sehdotus lausuntoa varten. T√§h√§n tarkistettuun p√§√§t√∂sehdotukseen sovelletaan 4 kohdassa tarkoitettua menettely√§ kahden viikon kuluessa.
 • Jos yksik√§√§n muista osallistuvista viranomaisista ei ole vastustanut johtavan viranomaisen toimittamaa p√§√§t√∂sehdotusta 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun m√§√§r√§ajan kuluessa, johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten katsotaan hyv√§ksyneen kyseinen p√§√§t√∂sehdotus, joka sitoo niit√§.
 • Johtavan valvontaviranomaisen on hyv√§ksytt√§v√§ p√§√§t√∂s ja annettava se tiedoksi tilanteen mukaan rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n p√§√§toimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan sek√§ ilmoitettava muille asianomaisille valvontaviranomaisille ja tietosuojaneuvostolle kyseess√§ olevasta p√§√§t√∂ksest√§, mukaan lukien yhteenveto tosiseikoista ja perustelut. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on ilmoitettava p√§√§t√∂ksest√§ valituksen tekij√§lle.
 • Jos valitus j√§tet√§√§n tutkimatta tai hyl√§t√§√§n, valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on 7 kohdasta poiketen hyv√§ksytt√§v√§ p√§√§t√∂s ja annettava se tiedoksi valituksen tekij√§lle ja ilmoitettava asiasta rekisterinpit√§j√§lle.
 • Jos johtava valvontaviranomainen ja osallistuvat valvontaviranomaiset ovat yht√§ mielt√§ siit√§, ett√§ valitus j√§tet√§√§n tutkimatta tai hyl√§t√§√§n tietyilt√§ osin mutta tutkitaan kyseisen valituksen muilta osin, kustakin t√§llaisesta asian osasta on annettava erillinen p√§√§t√∂s. Johtavan valvontaviranomaisen on annettava p√§√§t√∂s rekisterinpit√§j√§√§n liittyvist√§ toimista ja annettava se tiedoksi j√§senvaltionsa alueella sijaitsevaan rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n p√§√§toimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan sek√§ ilmoitettava siit√§ valituksen tekij√§lle, kun taas valituksen tekij√§n valvontaviranomaisen on annettava p√§√§t√∂s kyseisen valituksen tutkimatta j√§tt√§mist√§ tai hylk√§√§mist√§ koskevilta osin ja annettava se tiedoksi kyseiselle valituksen tekij√§lle sek√§ ilmoitettava siit√§ rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle.
 • Sen j√§lkeen kun johtavan valvontaviranomaisen p√§√§t√∂s on annettu tiedoksi 7 ja 9 kohdan mukaisesti, rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, ett√§ p√§√§t√∂st√§ noudatetaan sen kaikissa unionin alueella sijaitsevissa toimipaikoissa toteutettavissa k√§sittelytoimissa. Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on annettava johtavalle valvontaviranomaiselle tiedoksi p√§√§t√∂ksen noudattamiseksi toteutetut toimenpiteet, ja johtavan valvontaviranomaisen on ilmoitettava asiasta muille asianomaisille valvontaviranomaisille.
 • Jos asianomaisella valvontaviranomaisella on poikkeuksellisissa olosuhteissa syyt√§ katsoa, ett√§ on tarpeen toteuttaa kiireellisi√§ toimenpiteit√§ rekister√∂idyille kuuluvien etujen suojaamiseksi, sovelletaan 66 artiklassa tarkoitettua kiireellist√§ menettely√§.
 • Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden asianomaisten valvontaviranomaisten on toimitettava t√§ss√§ artiklassa vaaditut tiedot toisilleen s√§hk√∂isesti vakiomuodossa.