65 artikla

Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettely

 • Varmistaakseen, ett√§ t√§t√§ asetusta sovelletaan yksitt√§istapauksissa asianmukaisesti ja yhten√§isesti, tietosuojaneuvosto antaa seuraavissa tapauksissa sitovan p√§√§t√∂ksen:
  • a) jos 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianomainen valvontaviranomainen on esitt√§nyt johtavan viranomaisen p√§√§t√∂sehdotukseen merkityksellisen ja perustellun vastalauseen tai jos johtava viranomainen on hyl√§nnyt t√§llaisen vastalauseen, koska se ei ollut merkityksellinen ja/tai perusteltu. Sitova p√§√§t√∂s koskee kaikkia seikkoja, joista merkityksellinen ja perusteltu vastalause on esitetty, erityisesti sen suhteen, onko t√§t√§ asetusta rikottu vai ei;
  • b) jos esiintyy eri√§vi√§ n√§kemyksi√§ siit√§, mik√§ asianomaisista valvontaviranomaisista on toimivaltainen p√§√§toimipaikan osalta;
  • c) jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei pyyd√§ tietosuojaneuvostolta lausuntoa 64 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai ei noudata tietosuojaneuvoston 64 artiklan nojalla antamaa lausuntoa. T√§ll√∂in asianomaiset valvontaviranomaiset tai komissio voivat ilmoittaa asiasta tietosuojaneuvostolle.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettu p√§√§t√∂s on annettava tietosuojaneuvoston j√§senten kahden kolmasosan enemmist√∂ll√§ kuukauden kuluessa asiaa koskevan pyynn√∂n vastaanottamisesta. M√§√§r√§aikaa voidaan jatkaa kuukaudella ottaen huomioon asian monimutkaisuus. Edell√§ olevan 1 kohdan mukainen p√§√§t√∂s on perusteltava ja osoitettava johtavalle valvontaviranomaiselle sek√§ kaikille asianomaisille valvontaviranomaisille, joita se sitoo.
 • Jos tietosuojaneuvosto ei ole antanut p√§√§t√∂st√§ 2 kohdassa tarkoitettujen m√§√§r√§aikojen kuluessa, sen on annettava p√§√§t√∂ksens√§ j√§sentens√§ yksinkertaisella enemmist√∂ll√§ kahden viikon kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun toisen kuukauden p√§√§ttymisest√§. Jos tietosuojaneuvoston j√§senten √§√§net menev√§t tasan, p√§√§t√∂ksen ratkaisee puheenjohtajan √§√§ni.
 • Asianomaiset valvontaviranomaiset eiv√§t anna p√§√§t√∂st√§ 1 kohdan mukaisesti tietosuojaneuvostolle toimitetusta asiasta 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen m√§√§r√§aikojen kuluessa.
 • Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja antaa ilman aiheetonta viivytyst√§ 1 kohdassa tarkoitetun p√§√§t√∂ksen tiedoksi asianomaisille valvontaviranomaisille. Se ilmoittaa asiasta komissiolle. P√§√§t√∂s julkaistaan viipym√§tt√§ tietosuojaneuvoston verkkosivustolla valvontaviranomaisen annettua tiedoksi 6 kohdassa tarkoitetun lopullisen p√§√§t√∂ksen.
 • Johtavan valvontaviranomaisen tai tapauksen mukaan sen valvontaviranomaisen, jolle valitus on j√§tetty, on annettava lopullinen p√§√§t√∂ksens√§ t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitetun p√§√§t√∂ksen perusteella ilman aiheetonta viiv√§styst√§ ja viimeist√§√§n kuukauden kuluessa siit√§, kun tietosuojaneuvosto on antanut p√§√§t√∂ksens√§ tiedoksi. Johtavan valvontaviranomaisen tai tapauksen mukaan sen valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on ilmoitettava tietosuojaneuvostolle p√§iv√§m√§√§r√§, jona sen lopullinen p√§√§t√∂s on annettu tiedoksi rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle ja rekister√∂idylle. Asianomaisten valvontaviranomaisten lopullinen p√§√§t√∂s annetaan 60 artiklan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Lopullisessa p√§√§t√∂ksess√§ on viitattava t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun p√§√§t√∂kseen ja ilmoitettava, ett√§ t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettu p√§√§t√∂s julkaistaan tietosuojaneuvoston verkkosivustolla t√§m√§n artiklan 5¬†kohdan mukaisesti. Lopullinen p√§√§t√∂s liitet√§√§n t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun p√§√§t√∂kseen.