9 artikla

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely

 • Sellaisten henkil√∂tietojen k√§sittely, joista ilmenee rotu tai etninen alkuper√§, poliittisia mielipiteit√§, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliiton j√§senyys sek√§ geneettisten tai biometristen tietojen k√§sittely henkil√∂n yksiselitteist√§ tunnistamista varten tai terveytt√§ koskevien tietojen taikka luonnollisen henkil√∂n seksuaalista k√§ytt√§ytymist√§ ja suuntautumista koskevien tietojen k√§sittely on kielletty√§.
 • Edell√§ olevaa 1 kohtaa ei sovelleta, jos sovelletaan jotakin seuraavista:
  • a) rekister√∂ity on antanut nimenomaisen suostumuksensa kyseisten henkil√∂tietojen k√§sittelyyn yht√§ tai useampaa tietty√§ tarkoitusta varten, paitsi jos unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ s√§√§det√§√§n, ett√§ 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei voida kumota rekister√∂idyn suostumuksella;
  • b) k√§sittely on tarpeen rekisterinpit√§j√§n tai rekister√∂idyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattamiseksi ty√∂oikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla, silt√§ osin kuin se sallitaan unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisessa ty√∂ehtosopimuksessa, jossa s√§√§det√§√§n rekister√∂idyn perusoikeuksia ja etuja koskevista asianmukaisista suojatoimista;
  • c) k√§sittely on tarpeen rekister√∂idyn tai toisen luonnollisen henkil√∂n elint√§rkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekister√∂ity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan;
  • d) k√§sittely suoritetaan poliittisen, filosofisen, uskonnollisen tai ammattiliittotoimintaan liittyv√§n s√§√§ti√∂n, yhdistyksen tai muun voittoa tavoittelemattoman yhteis√∂n laillisen toiminnan yhteydess√§ ja asianmukaisin suojatoimin, sill√§ edellytyksell√§, ett√§ k√§sittely koskee ainoastaan n√§iden yhteis√∂jen j√§seni√§ tai entisi√§ j√§seni√§ tai henkil√∂it√§, joilla on yhteis√∂ihin s√§√§nn√∂lliset, yhteis√∂jen tarkoituksiin liittyv√§t yhteydet, ja ett√§ henkil√∂tietoja ei luovuteta yhteis√∂n ulkopuolelle ilman rekister√∂idyn suostumusta;
  • e) k√§sittely koskee henkil√∂tietoja, jotka rekister√∂ity on nimenomaisesti saattanut julkisiksi;
  • f) k√§sittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esitt√§miseksi tai puolustamiseksi tai aina, kun tuomioistuimet suorittavat laink√§ytt√∂teht√§vi√§√§n;
  • g) k√§sittely on tarpeen t√§rke√§√§ yleist√§ etua koskevasta syyst√§ unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n nojalla, edellytt√§en ett√§ se on oikeasuhteinen tavoitteeseen n√§hden, siin√§ noudatetaan keskeisilt√§ osin oikeutta henkil√∂tietojen suojaan ja siin√§ s√§√§det√§√§n asianmukaisista ja erityisist√§ toimenpiteist√§ rekister√∂idyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi;
  • h) k√§sittely on tarpeen ennalta ehk√§isev√§√§ tai ty√∂terveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten, ty√∂ntekij√§n ty√∂kyvyn arvioimiseksi, l√§√§ketieteellisi√§ diagnooseja varten, terveys- tai sosiaalihuollollisen hoidon tai k√§sittelyn suorittamiseksi taikka terveys- tai sosiaalihuollon palvelujen ja j√§rjestelmien hallintoa varten unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n perusteella tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja noudattaen 3¬†kohdassa esitettyj√§ edellytyksi√§ ja suojatoimia;
  • i) k√§sittely on tarpeen kansanterveyteen liittyv√§n yleisen edun vuoksi, kuten vakavilta rajatylitt√§vilt√§ terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, l√§√§kevalmisteiden tai l√§√§kinn√§llisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi sellaisen unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n perusteella, jossa s√§√§det√§√§n asianmukaisista ja erityisist√§ toimenpiteist√§ rekister√∂idyn oikeuksien ja vapauksien, erityisesti salassapitovelvollisuuden, suojaamiseksi;
  • j) k√§sittely on tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisi√§ ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n nojalla, edellytt√§en ett√§ se on oikeasuhteinen tavoitteeseen n√§hden, siin√§ noudatetaan keskeisilt√§ osin oikeutta henkil√∂tietojen suojaan ja siin√§ s√§√§det√§√§n asianmukaisista ja erityisist√§ toimenpiteist√§ rekister√∂idyn perusoikeuksien ja etujen suojaamiseksi.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettuja henkil√∂tietoja voidaan k√§sitell√§ 2 kohdan h alakohdassa esitettyihin tarkoituksiin, kun kyseisi√§ tietoja k√§sittelee tai niiden k√§sittelyst√§ vastaa ammattilainen, jolla on lakis√§√§teinen salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n perusteella tai kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien s√§√§nt√∂jen perusteella, taikka toinen henkil√∂, jota niin ik√§√§n sitoo lakis√§√§teinen salassapitovelvollisuus unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n tai kansallisten toimivaltaisten elinten vahvistamien s√§√§nt√∂jen perusteella.
 • J√§senvaltiot voivat pit√§√§ voimassa tai ottaa k√§ytt√∂√∂n lis√§ehtoja, mukaan lukien rajoituksia, jotka koskevat geneettisten tietojen, biometristen tietojen tai terveystietojen k√§sittely√§.