58 artikla

Valtuudet

 • Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat tutkintavaltuudet:
  • a) m√§√§r√§t√§ rekisterinpit√§j√§ ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ ja tarvittaessa rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n edustaja antamaan kaikki teht√§viens√§ suorittamiseksi tarvittavat tiedot;
  • b) toteuttaa tutkimuksia tietosuojaa koskevien tarkastusten muodossa;
  • c) toteuttaa 42 artiklan 7 kohdan mukaisesti my√∂nnettyjen sertifiointien uudelleentarkastelu;
  • d) ilmoittaa rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle t√§m√§n asetuksen v√§itetyst√§ rikkomisesta;
  • e) saada rekisterinpit√§j√§lt√§ ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lt√§ p√§√§sy kaikkiin henkil√∂tietoihin ja kaikkiin tietoihin, jotka ovat tarpeen sen teht√§vien suorittamista varten;
  • f) saada p√§√§sy kaikkiin rekisterinpit√§j√§n ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n tiloihin, tietojenk√§sittelylaitteet ja -keinot mukaan lukien, unionin tai j√§senvaltion prosessioikeuden mukaisesti.
 • Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat korjaavat toimivaltuudet:
  • a) varoittaa rekisterinpit√§j√§√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§ siit√§, ett√§ aiotut k√§sittelytoimet ovat todenn√§k√∂isesti t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂sten vastaisia;
  • b) antaa huomautus rekisterinpit√§j√§lle tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle, jos k√§sittelytoimet ovat olleet t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂sten vastaisia;
  • c) m√§√§r√§t√§ rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ noudattamaan rekister√∂idyn pyynt√∂j√§, jotka koskevat t√§h√§n asetukseen perustuvien rekister√∂idyn oikeuksien k√§ytt√∂√§;
  • d) m√§√§r√§t√§ rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ saattamaan k√§sittelytoimet t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂sten mukaisiksi, tarvittaessa tietyll√§ tavalla ja tietyn m√§√§r√§ajan kuluessa;
  • e) m√§√§r√§t√§ rekisterinpit√§j√§ ilmoittamaan henkil√∂tietojen tietoturvaloukkauksesta rekister√∂idylle;
  • f) asettaa v√§liaikainen tai pysyv√§ rajoitus k√§sittelylle, mukaan lukien k√§sittelykielto;
  • g) m√§√§r√§t√§ henkil√∂tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai k√§sittelyn rajoittamisesta 16, 17 ja 18 artiklan perusteella sek√§ n√§ist√§ toimenpiteist√§ ilmoittamisesta niille vastaanottajille, joille henkil√∂tietoja on luovutettu 17 artiklan 2¬†kohdan ja 19 artiklan mukaisesti;
  • h) peruuttaa tai m√§√§r√§t√§ sertifiointielin peruuttamaan 42 ja 43 artiklan mukaisesti annettu sertifiointi tai kielt√§√§ sertifiointielint√§ antamasta sertifiointia silloin kun sertifiointia koskevat vaatimukset eiv√§t t√§yty tai eiv√§t en√§√§ t√§yty;
  • i) m√§√§r√§t√§ 83 artiklan nojalla hallinnollinen sakko t√§ss√§ kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lis√§ksi tai niiden asemesta kunkin yksitt√§isen tapauksen olosuhteista riippuen;
  • j) m√§√§r√§t√§ tiedonsiirtojen keskeytt√§misest√§ kolmannessa maassa olevalle vastaanottajalle tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle.
 • Jokaisella valvontaviranomaisella on kaikki seuraavat hyv√§ksymis- ja neuvontavaltuudet:
  • a) antaa rekisterinpit√§j√§lle neuvoja 36 artiklassa tarkoitetun ennakkokuulemismenettelyn mukaisesti;
  • b) antaa omasta aloitteestaan tai pyynn√∂st√§ lausuntoja kansalliselle parlamentille, j√§senvaltion hallitukselle tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti muille toimielimille ja elimille sek√§ yleis√∂lle kaikista henkil√∂tietojen suojaan liittyvist√§ kysymyksist√§;
  • c) hyv√§ksy√§ 36 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu k√§sittely, jos j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ edellytet√§√§n t√§llaista ennakkohyv√§ksynt√§√§;
  • d) antaa lausunto k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnoksista ja hyv√§ksy√§ ne 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
  • e) akkreditoida sertifiointielimet 43 artiklan mukaisesti;
  • f) my√∂nt√§√§ sertifiointeja ja hyv√§ksy√§ sertifiointikriteerej√§ 42 artiklan 5 kohdan mukaisesti;
  • g) hyv√§ksy√§ 28 artiklan 8 kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet;
  • h) hyv√§ksy√§ 46 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetut sopimuslausekkeet;
  • i) hyv√§ksy√§ 46 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia j√§rjestelyj√§; ja
  • j) hyv√§ksy√§ yrityst√§ koskevat sitovat s√§√§nn√∂t 47 artiklan mukaisesti.
 • Valvontaviranomaiselle t√§m√§n artiklan nojalla annettujen valtuuksien k√§ytt√∂√∂n sovelletaan asianmukaisia suojatoimia, muun muassa tehokkaita oikeussuojakeinoja ja oikeudenmukaista menettely√§, joista s√§√§det√§√§n unionin oikeudessa ja j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ perusoikeuskirjan mukaisesti.
 • Kunkin j√§senvaltion on s√§√§dett√§v√§ laissa siit√§, ett√§ sen valvontaviranomaisella on valtuudet saattaa t√§m√§n asetuksen rikkomiset laink√§ytt√∂viranomaisten tietoon ja tarvittaessa panna vireille tai k√§ynnist√§√§ muulla tavoin oikeustoimet t√§m√§n asetuksen s√§√§nn√∂sten t√§yt√§nt√∂√∂npanemiseksi.
 • Kukin j√§senvaltio voi s√§√§t√§√§ laissa, ett√§ sen valvontaviranomaisella on 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien lis√§ksi muita valtuuksia. N√§iden valtuuksien k√§ytt√§minen ei saa haitata VII luvun tehokasta toimivuutta.