27 artikla

Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden edustajat

  • Sovellettaessa 3 artiklan 2 kohtaa rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on nimett√§v√§ kirjallisesti edustaja unionin aluetta varten.
  • T√§m√§n artiklan 1 kohdassa s√§√§detty√§ velvollisuutta ei sovelleta
    • a) jos k√§sittely on satunnaista eik√§ kohdistu laajamittaisesti 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin tietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin henkil√∂tietoihin eik√§ todenn√§k√∂isesti aiheuta k√§sittelyn luonne, asiayhteys, laajuus ja tarkoitukset huomioon ottaen riski√§ luonnollisen henkil√∂n oikeuksien ja vapauksille; tai
    • b) viranomaisiin tai julkishallinnon elimiin.
  • Edustajan on oltava sijoittautunut johonkin j√§senvaltioista, joissa ovat ne rekister√∂idyt, joiden henkil√∂tietoja k√§sitell√§√§n heille tarjottavien tavaroiden tai palvelujen yhteydess√§ tai joiden k√§ytt√§ytymist√§ seurataan.
  • Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on annettava edustajalle toimivaltuudet siihen, ett√§ erityisesti valvontaviranomaiset ja rekister√∂idyt ottavat edustajaan yhteytt√§ rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n lis√§ksi tai sijasta kaikissa kysymyksiss√§, jotka liittyv√§t k√§sittelyyn, t√§m√§n asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.
  • Se, ett√§ rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ nime√§√§ edustajan, ei rajoita oikeustoimia, jotka voidaan k√§ynnist√§√§ rekisterinpit√§j√§√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§ vastaan.