36 artikla

Ennakkokuuleminen

 • Rekisterinpit√§j√§n on ennen k√§sittely√§ kuultava valvontaviranomaista, jos 35 artiklassa s√§√§detty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, ett√§ k√§sittely aiheuttaisi korkean riskin, jos rekisterinpit√§j√§ ei ole toteuttanut toimenpiteit√§ riskin pienent√§miseksi.
 • Jos valvontaviranomainen katsoo, ett√§ suunniteltu 1 kohdassa tarkoitettu k√§sittely rikkoisi t√§t√§ asetusta, erityisesti jos rekisterinpit√§j√§ ei ole riitt√§v√§sti tunnistanut tai pienent√§nyt riski√§, valvontaviranomaisen on enint√§√§n kahdeksan viikon kuluessa kuulemispyynn√∂st√§ annettava kirjallisesti ohjeet rekisterinpit√§j√§lle tai tapauksen mukaan henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle ja se voi k√§ytt√§√§ 58 artiklassa tarkoitettuja valtuuksiaan. M√§√§r√§aikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon suunnitellun k√§sittelyn monimutkaisuus. Jos sovelletaan jatkettua m√§√§r√§aikaa, valvontaviranomaisen on ilmoitettava rekisterinpit√§j√§lle ja tarvittaessa henkil√∂tietojen k√§sittelij√§lle m√§√§r√§ajan jatkamisesta sek√§ viiv√§stymisen syist√§ kuukauden kuluessa pyynn√∂n vastaanottamisesta. N√§it√§ m√§√§r√§aikoja voidaan pident√§√§, kunnes valvontaviranomainen on saanut tiedot, joita se on mahdollisesti pyyt√§nyt kuulemista varten.
 • Kuullessaan 1 kohdan mukaisesti valvontaviranomaista rekisterinpit√§j√§n on toimitettava valvontaviranomaiselle
  • a) tarvittaessa rekisterinpit√§j√§n, yhteisrekisterinpit√§jien ja k√§sittelyyn osallistuneiden henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden vastuualueet erityisesti konsernin sis√§ll√§ suoritettavaa k√§sittely√§ varten;
  • b) suunnitellun k√§sittelyn tarkoitus ja keinot;
  • c) toimenpiteet ja toteutetut suojatoimet rekister√∂idyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi t√§m√§n asetuksen nojalla;
  • d) tapauksen mukaan tietosuojavastaavan yhteystiedot;
  • e) edell√§ 35 artiklassa s√§√§detty tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi; ja
  • f) muut valvontaviranomaisen pyyt√§m√§t tiedot.
 • J√§senvaltioiden on kuultava valvontaviranomaista valmistellessaan kansallisen parlamentin hyv√§ksynt√§√§ varten ehdotusta lains√§√§d√§nt√∂toimenpiteeksi tai t√§llaiseen lains√§√§d√§nt√∂toimenpiteeseen perustuvaa s√§√§ntelytoimenpidett√§, joka liittyy henkil√∂tietojen k√§sittelyyn.
 • Sen est√§m√§tt√§, mit√§ 1 kohdassa s√§√§det√§√§n, j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ voidaan vaatia rekisterinpit√§ji√§ kuulemaan valvontaviranomaista ja saamaan silt√§ ennakkolupa, jos rekisterinpit√§j√§ suorittaa henkil√∂tietojen k√§sittelyn yleiseen etuun liittyv√§n teht√§v√§n suorittamiseksi, mukaan lukien k√§sittely sosiaaliturvan ja kansanterveyden alalla.