45 artikla

Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella

 • Henkil√∂tietojen siirto johonkin kolmanteen maahan tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle voidaan toteuttaa, jos komissio on p√§√§tt√§nyt, ett√§ kyseinen kolmas maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kyseinen kansainv√§linen j√§rjest√∂ varmistaa riitt√§v√§n tietosuojan tason. T√§llaiselle siirrolle ei tarvita erityist√§ lupaa.
 • Arvioidessaan tietosuojan riitt√§vyytt√§ komissio ottaa huomioon etenkin seuraavat seikat:
  • a) oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitus, sek√§ yleinen ett√§ alakohtainen asiaankuuluva lains√§√§d√§nt√∂, joka koskee muun muassa yleist√§ turvallisuutta, puolustusta, kansallista turvallisuutta ja rikosoikeutta sek√§ viranomaisten p√§√§sy√§ henkil√∂tietoihin, sek√§ t√§llaisen lains√§√§d√§nn√∂n t√§yt√§nt√∂√∂npano, tietosuojaa koskevat s√§√§nn√∂t, ammatilliset s√§√§nn√∂t ja turvatoimet, mukaan lukien asianomaisessa kolmannessa maassa tai kansainv√§lisess√§ j√§rjest√∂ss√§ noudatettavat s√§√§nn√∂t henkil√∂tietojen siirt√§misest√§ edelleen muuhun kolmanteen maahan tai muulle kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle, oikeusk√§yt√§nt√∂ sek√§ rekister√∂idyille kuuluvat vaikuttavat ja t√§yt√§nt√∂√∂npanokelpoiset oikeudet ja tehokkaat hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakukeinot niit√§ rekister√∂ityj√§ varten, joiden henkil√∂tietoja siirret√§√§n;
  • b) se, onko kyseisess√§ kolmannessa maassa tai siin√§ kolmannessa maassa, jonka alaisuuteen kansainv√§linen j√§rjest√∂ kuuluu, v√§hint√§√§n yksi tehokkaasti toimiva riippumaton valvontaviranomainen, joka vastaa tietosuojas√§√§nt√∂jen noudattamisen varmistamisesta ja t√§yt√§nt√∂√∂npanosta, kuten riitt√§vist√§ valvontavaltuuksista, oikeuksien k√§ytt√§mist√§ koskevan avun ja neuvojen tarjoamisesta rekister√∂idyille sek√§ yhteisty√∂n tekemisest√§ j√§senvaltioiden valvontaviranomaisten kanssa;
  • c) asianosaisen kolmannen maan tai kansainv√§lisen j√§rjest√∂n tekem√§t kansainv√§liset sitoumukset tai muut oikeudellisesti sitovista yleissopimuksista tai s√§√§d√∂ksist√§ taikka monenv√§lisiin tai alueellisiin j√§rjestelmiin osallistumisesta johtuvat velvoitteet, jotka koskevat erityisesti henkil√∂tietojen suojaamista.
 • Komissio voi suojan riitt√§vyytt√§ arvioituaan p√§√§tt√§√§, ett√§ kolmas maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainv√§linen j√§rjest√∂ tarjoaa t√§m√§n artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riitt√§v√§n tietosuojan tason. T√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksess√§ on s√§√§dett√§v√§ v√§hint√§√§n joka nelj√§s vuosi teht√§v√§st√§ m√§√§r√§aikaistarkastelusta, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan liittyv√§ kehitys kyseisess√§ kolmannessa maassa tai kansainv√§lisess√§ j√§rjest√∂ss√§. T√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksess√§ m√§√§ritell√§√§n sen maantieteellinen soveltamisala ja alakohtainen soveltaminen ja tarvittaessa nimet√§√§n t√§m√§n artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen tai valvontaviranomaiset. T√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂s hyv√§ksyt√§√§n 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen.
 • Komissio seuraa jatkuvasti kolmansissa maissa ja kansainv√§lisiss√§ j√§rjest√∂iss√§ tapahtuvaa kehityst√§, joka saattaa vaikuttaa t√§m√§n artiklan 3 kohdan mukaisesti hyv√§ksyttyjen p√§√§t√∂sten ja direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyv√§ksyttyjen p√§√§t√∂sten toimivuuteen.
 • Jos saatavilla olevista tiedoista k√§y ilmi varsinkin t√§m√§n artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastelun j√§lkeen, ett√§ kolmas maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainv√§linen j√§rjest√∂ ei tarjoa en√§√§ t√§m√§n artiklan 2 kohdassa tarkoitettua riitt√§v√§√§ tietosuojan tasoa, komissio tekee t√§st√§ p√§√§t√∂ksen ja tarvittaessa kumoaa t√§m√§n artiklan 3 kohdassa tarkoitetun p√§√§t√∂ksen, muuttaa sit√§ tai lykk√§√§ sen voimaantuloa t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksell√§ ilman takautuvaa vaikutusta. N√§m√§ t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂kset hyv√§ksyt√§√§n 93 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettely√§ noudattaen.
 • Komissio hyv√§ksyy 93 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettely√§ noudattaen v√§litt√∂m√§sti sovellettavia t√§yt√§nt√∂√∂npanos√§√§d√∂ksi√§ asianmukaisesti perustelluissa eritt√§in kiireellisiss√§ tapauksissa.

 • Komissio aloittaa neuvottelut kolmannen maan tai kansainv√§lisen j√§rjest√∂n kanssa korjatakseen tilanteen, jonka johdosta 5 kohdan mukainen p√§√§t√∂s annettiin.
 • Edell√§ t√§m√§n artiklan 5 kohdan nojalla annettu p√§√§t√∂s ei rajoita 46‚Äď49 artiklan mukaisesti teht√§vi√§ henkil√∂tietojen siirtoja kolmanteen maahan tai kyseisen kolmannen maan alueelle tai yhdelle tai useammalle tietylle sektorille tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle.
 • Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdess√§ ja verkkosivustollaan luettelon niist√§ kolmansista maista, kolmannen maan alueista ja tietyist√§ sektoreista sek√§ kansainv√§lisist√§ j√§rjest√∂ist√§, joiden osalta se on p√§√§tt√§nyt, ett√§ tietosuojan taso on tai ei en√§√§ ole riitt√§v√§.
 • Komission direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan nojalla antamat p√§√§t√∂kset pysyv√§t voimassa, kunnes niit√§ muutetaan, ne korvataan tai kumotaan t√§m√§n artiklan 3 tai 5 kohdan mukaisesti annetulla komission p√§√§t√∂ksell√§.