Articolul 45

Transferuri ├«n temeiul unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protec╚Ťie

 • (1)┬á┬á┬áTransferul de date cu caracter personal c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â se poate realiza atunci c├ónd Comisia a decis c─â ╚Ťara ter╚Ť─â, un teritoriu ori unul sau mai multe sectoare specificate din acea ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau organiza╚Ťia interna╚Ťional─â ├«n cauz─â asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat. Transferurile realizate ├«n aceste condi╚Ťii nu necesit─â autoriz─âri speciale.
 • (a) statul de drept, respectarea drepturilor omului ╚Öi a libert─â╚Ťilor fundamentale, legisla╚Ťia relevant─â, at├ót general─â, c├ót ╚Öi sectorial─â, inclusiv privind securitatea public─â, ap─ârarea, securitatea na╚Ťional─â ╚Öi dreptul penal, precum ╚Öi accesul autorit─â╚Ťilor publice la datele cu caracter personal, precum ╚Öi punerea ├«n aplicare a acestei legisla╚Ťii, normele de protec╚Ťie a datelor, normele profesionale ╚Öi m─âsurile de securitate, inclusiv normele privind transferul ulterior de date cu caracter personal c─âtre o alt─â ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, care sunt respectate ├«n ╚Ťara ter╚Ť─â respectiv─â sau ├«n organiza╚Ťia interna╚Ťional─â respectiv─â, jurispruden╚Ťa, precum ╚Öi existen╚Ťa unor drepturi efective ╚Öi opozabile ale persoanelor vizate ╚Öi a unor repara╚Ťii efective pe cale administrativ─â ╚Öi judiciar─â pentru persoanele vizate ale c─âror date cu caracter personal sunt transferate;
 • (b) existen╚Ťa ╚Öi func╚Ťionarea eficient─â a uneia sau mai multor autorit─â╚Ťi de supraveghere independente ├«n ╚Ťara ter╚Ť─â sau sub jurisdic╚Ťia c─ârora intr─â o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â, cu responsabilitate pentru asigurarea ╚Öi impunerea respect─ârii normelor de protec╚Ťie a datelor, incluz├ónd competen╚Ťe adecvate de asigurare a respect─ârii aplic─ârii, pentru acordarea de asisten╚Ť─â ╚Öi consiliere persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor acestora ╚Öi pentru cooperarea cu autorit─â╚Ťile de supraveghere din statele membre; ╚Öi
 • (c) angajamentele interna╚Ťionale la care a aderat ╚Ťara ter╚Ť─â sau organiza╚Ťia interna╚Ťional─â ├«n cauz─â sau alte obliga╚Ťii care decurg din conven╚Ťii sau instrumente obligatorii din punct de vedere juridic, precum ╚Öi din participarea acesteia la sisteme multilaterale sau regionale, mai ales ├«n domeniul protec╚Ťiei datelor cu caracter personal.
 • (3)┬á┬á┬áComisia, dup─â ce evalueaz─â caracterul adecvat al nivelului de protec╚Ťie, poate decide, printr-un act de punere ├«n aplicare, c─â o ╚Ťar─â ter╚Ť─â, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate dintr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat ├«n sensul alineatului (2) din prezentul articol. Actul de punere ├«n aplicare prevede un mecanism de revizuire periodic─â, cel pu╚Ťin o dat─â la patru ani, care ia ├«n considerare toate evolu╚Ťiile relevante din ╚Ťara ter╚Ť─â sau organiza╚Ťia interna╚Ťional─â. Actul de punere ├«n aplicare men╚Ťioneaz─â aplicarea geografic─â ╚Öi sectorial─â, ╚Öi, dup─â caz, identific─â autoritatea sau autorit─â╚Ťile de supraveghere men╚Ťionate la alineatul (2) litera (b) din prezentul articol. Actul de punere ├«n aplicare se adopt─â ├«n conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la articolul 93 alineatul (2).
 • (4)┬á┬á┬áComisia monitorizeaz─â continuu evolu╚Ťiile din ╚Ť─ârile ter╚Ťe ╚Öi de la nivelul organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale care ar putea afecta func╚Ťionarea deciziilor adoptate ├«n temeiul alineatului (3) din prezentul articol ╚Öi a deciziilor adoptate ├«n temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE.
 • (5)┬á┬á┬á├Än cazul ├«n care informa╚Ťiile disponibile dezv─âluie, ├«n special ├«n urma revizuirii men╚Ťionate la alineatul (3) din prezentul articol, c─â o ╚Ťar─â ter╚Ť─â, un teritoriu sau un sector specificat din acea ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â nu mai asigur─â un nivel de protec╚Ťie adecvat ├«n sensul alineatului (2) din prezentul articol, Comisia, dac─â este necesar, abrog─â, modific─â sau suspend─â, prin intermediul unui act de punere ├«n aplicare, decizia men╚Ťionat─â la alineatul (3) din prezentul articol f─âr─â efect retroactiv. Actele de punere ├«n aplicare respective se adopt─â ├«n conformitate cu procedura de examinare men╚Ťionat─â la articolul 93 alineatul (2).
  Din motive imperioase de urgen╚Ť─â, Comisia adopt─â acte de punere ├«n aplicare imediat aplicabile ├«n conformitate cu procedura men╚Ťionat─â la articolul 93 alineatul (3).
 • (6)┬á┬á┬áComisia ini╚Ťiaz─â consult─âri cu ╚Ťara ter╚Ť─â sau organiza╚Ťia interna╚Ťional─â ├«n vederea remedierii situa╚Ťiei care a stat la baza deciziei luate ├«n conformitate cu alineatul┬á(5).
 • (7)┬á┬á┬áO decizie luat─â ├«n temeiul alineatului┬á(5) din prezentul articol nu aduce atingere transferurilor de date cu caracter personal c─âtre ╚Ťara ter╚Ť─â, un teritoriu sau unul sau mai multe sectoare specificate din acea ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau c─âtre organiza╚Ťia interna╚Ťional─â ├«n cauz─â ├«n conformitate cu articolele┬á46-49.
 • (8)┬á┬á┬áComisia public─â ├«n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ╚Öi pe site-ul s─âu o list─â a ╚Ť─ârilor ter╚Ťe, a teritoriilor ╚Öi sectoarelor specificate dintr-o ╚Ťar─â ter╚Ť─â ╚Öi a organiza╚Ťiilor interna╚Ťionale ├«n cazul c─ârora a decis c─â nivelul de protec╚Ťie adecvat este asigurat sau nu mai este asigurat.
 • (9)┬á┬á┬áDeciziile adoptate de Comisie ├«n temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE r─âm├ón ├«n vigoare p├ón─â c├ónd sunt modificate, ├«nlocuite sau abrogate de o decizie a Comisiei adoptat─â ├«n conformitate cu alineatul (3) sau (5) din prezentul articol.