Articolul 74

Sarcinile președintelui

(1)   Președintele are următoarele sarcini:

  • (a) să convoace reuniunile comitetului și să stabilească ordinea de zi;
  • (b) să notifice deciziile adoptate de comitet, în conformitate cu articolul 65, autorității de supraveghere principale și autorităților de supraveghere vizate;
  • (c) să asigure îndeplinirea la timp a sarcinilor comitetului, în special în ceea ce privește mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.
  • (2)   Comitetul stabilește în regulamentul său de procedură repartizarea sarcinilor între președinte și vicepreședinți.