Artikkel 65

Vaidluste lahendamine andmekaitsenÔukogu poolt

 • Selleks et tagada kĂ€esoleva mÀÀruse nĂ”uetekohane ja jĂ€rjepidev kohaldamine ĂŒksikjuhtudel, vĂ”tab andmekaitsenĂ”ukogu vastu siduva otsuse jĂ€rgmistel juhtudel:
  • a) kui asjaomane jĂ€relevalveasutus on artikli 60 lĂ”ikes 4 osutatud juhul tĂ”statanud asjakohase ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€ite juhtiva jĂ€relevalveasutuse otsuse eelnĂ”u kohta vĂ”i kui juhtiv jĂ€relevalveasutus on sellise vastuvĂ€ite kui mitteasjakohase ja/vĂ”i pĂ”hjendamatu tagasi lĂŒkanud. Siduv otsus puudutab kĂ”iki asjakohases ja pĂ”hjendatud vastuvĂ€ites kĂ€sitletud kĂŒsimusi, eelkĂ”ige kĂŒsimust, kas on toimunud kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumine;
  • b) kui esineb lahkarvamusi selles osas, milline on peamise tegevuskoha jaoks pĂ€dev asjaomane jĂ€relevalveasutus, ning
  • c) kui pĂ€dev jĂ€relevalveasutus ei taotle andmekaitsenĂ”ukogu arvamust kĂ€esoleva artikli 64 lĂ”ikes 1 osutatud juhtudel vĂ”i ei jĂ€rgi andmekaitsenĂ”ukogu artikli 64 kohaselt esitatud arvamust. Sellisel juhul vĂ”ib asjaomane jĂ€relevalveasutus vĂ”i komisjon edastada kĂŒsimuse andmekaitsenĂ”ukogule.
 • LĂ”ikes 1 osutatud otsus vĂ”etakse vastu ĂŒhe kuu jooksul alates sisulise kĂŒsimuse esitamisest andmekaitsenĂ”ukogu liikmete kahekolmandikulise hÀÀlteenamusega. Seda ajavahemikku vĂ”ib pikendada ĂŒhe kuu vĂ”rra, vĂ”ttes arvesse kĂŒsimuse keerukust. LĂ”ikes 1 osutatud otsus on pĂ”hjendatud, see edastatakse juhtivale jĂ€relevalveasutusele ja kĂ”igile asjaomastele jĂ€relevalveasutustele ning on neile siduv.
 • Juhul kui andmekaitsenĂ”ukogu ei ole suutnud lĂ”ikes 2 osutatud aja jooksul otsust vastu vĂ”tta, vĂ”tab ta kahe nĂ€dala jooksul pĂ€rast lĂ”ikes 2 osutatud teise kuu möödumist otsuse vastu andmekaitsenĂ”ukogu liikmete lihthÀÀlteenamusega. Kui andmekaitsenĂ”ukogu liikmete hÀÀled jagunevad vĂ”rdselt, on otsuse vastuvĂ”tmisel mÀÀrav eesistuja hÀÀl.
 • Asjaomased jĂ€relevalveasutused ei vĂ”ta lĂ”igetes 2 ja 3 osutatud ajavahemike jooksul vastu otsust andmekaitsenĂ”ukogule lĂ”ike 1 kohaselt esitatud sisulises kĂŒsimuses.
 • AndmekaitsenĂ”ukogu eesistuja teavitab lĂ”ikes 1 osutatud otsusest pĂ”hjendamatu viivituseta asjaomaseid jĂ€relevalveasutusi. Ta teatab sellest komisjonile. Otsus avaldatakse andmekaitsenĂ”ukogu veebisaidil viivituseta pĂ€rast seda, kui jĂ€relevalveasutus on teavitanud lĂ”ikes 6 osutatud lĂ”plikust otsusest.
 • Vastavalt olukorrale kas juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”i see jĂ€relevalveasutus, kellele kaebus esitati, vĂ”tab kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud otsuse alusel vastu oma lĂ”pliku otsuse, tehes seda pĂ”hjendamatu viivituseta ja hiljemalt ĂŒhe kuu jooksul alates sellest, kui andmekaitsenĂ”ukogu on oma otsusest teavitanud. Vastavalt olukorrale kas juhtiv jĂ€relevalveasutus vĂ”i see jĂ€relevalveasutus, kellele kaebus esitati, teavitab andmekaitsenĂ”ukogu, millisel kuupĂ€eval tehakse tema lĂ”plik otsus teatavaks vastutavale töötlejale vĂ”i volitatud töötlejale ja andmesubjektile. Asjaomaste jĂ€relevalveasutuste lĂ”plik otsus vĂ”etakse vastu artikli 60 lĂ”igete 7, 8 ja 9 tingimuste kohaselt. LĂ”plikus otsuses viidatakse kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud otsusele ja mĂ€rgitakse, et lĂ”ikes 1 osutatud otsus avaldatakse kooskĂ”las kĂ€esoleva artikli lĂ”ikega 5 andmekaitsenĂ”ukogu veebisaidil. LĂ”plikule otsusele lisatakse kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud otsus.