Artikkel 62

JĂ€relevalveasutuste ĂŒhisoperatsioonid

  • JĂ€relevalveasutused viivad asjakohasel juhul lĂ€bi ĂŒhisoperatsioone, sealhulgas ĂŒhiseid uurimisi ja ĂŒhiseid tĂ€itmise tagamise meetmeid, milles osalevad teiste liikmesriikide jĂ€relevalveasutuste liikmed vĂ”i töötajad.
  • Juhul kui vastutaval töötlejal vĂ”i volitatud töötlejal on tegevuskoht mitmes liikmesriigis vĂ”i kui isikuandmete töötlemise toimingud tĂ”enĂ€oliselt vĂ”ivad oluliselt mĂ”jutada mĂ€rkimisvÀÀrset arvu andmesubjekte rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis, on kĂ”nealuse liikmesriigi jĂ€relevalveasutusel Ă”igus ĂŒhisoperatsioonides osaleda. Artikli 56 lĂ”ike 1 vĂ”i 4 kohaselt pĂ€dev jĂ€relevalveasutus esitab kĂ”nealuse liikmesriigi jĂ€relevalveasutusele kutse asjaomastes ĂŒhisoperatsioonides osalemiseks ja vastab viivitamata jĂ€relevalveasutuse osalemistaotlusele.
  • JĂ€relevalveasutus vĂ”ib kooskĂ”las liikmesriigi Ă”igusega ning lĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse loal anda volitusi, sealhulgas uurimisvolitusi lĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse liikmetele vĂ”i töötajatele, kes on kaasatud ĂŒhisoperatsioonidesse, vĂ”i, vastuvĂ”tva jĂ€relevalveasutuse liikmesriigi Ă”iguses lubatud ulatuses, lubada lĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse liikmetel vĂ”i töötajatel kasutada oma uurimisvolitusi kooskĂ”las lĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse liikmesriigi Ă”igusega. Selliseid uurimisvolitusi vĂ”ib kasutada ainult vastuvĂ”tva jĂ€relevalveasutuse juhendamisel ning selle asutuse liikmete vĂ”i töötajate juuresolekul. LĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse liikmete vĂ”i töötajate suhtes kohaldatakse vastuvĂ”tva jĂ€relevalveasutuse liikmesriigi Ă”igust.
  • Kui lĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse töötajad tegutsevad kooskĂ”las lĂ”ikega 1 teises liikmesriigis, on vastuvĂ”tva jĂ€relevalveasutuse liikmesriik vastutav nende tegevuse eest, sealhulgas nende poolt lĂ€bi viidud operatsioonide kĂ€igus pĂ”hjustatud mis tahes kahju eest kooskĂ”las selle liikmesriigi Ă”igusega, kelle territooriumil nad tegutsevad.
  • Liikmesriik, kelle territooriumil kahju tekitati, hĂŒvitab sellise kahju nendel tingimustel, mida kohaldatakse tema enda töötajate tekitatud kahju puhul. LĂ€hetava jĂ€relevalveasutuse liikmesriik, kelle töötajad on tekitanud kahju teise liikmesriigi territooriumil viibivale isikule, hĂŒvitab nimetatud teisele liikmesriigile tĂ€ielikult kĂ”ik summad, mida see on sellistele isikutele tasunud.
  • Ilma et see piiraks liikmesriikide Ă”iguste kasutamist kolmandate isikute suhtes ja vĂ€lja arvatud lĂ”ike 5 puhul, hoiduvad kĂ”ik liikmesriigid nĂ”udmast lĂ”ikes 1 sĂ€testatud juhtudel hĂŒvitust teiselt liikmesriigilt seoses lĂ”ikes 4 osutatud kahjuga.
  • Kui kavandatakse ĂŒhisoperatsiooni ja jĂ€relevalveasutus ei tĂ€ida ĂŒhe kuu jooksul kĂ€esoleva artikli lĂ”ike 2 teises lauses sĂ€testatud kohustust, vĂ”ib teine jĂ€relevalveasutus vĂ”tta vastu ajutise meetme oma liikmesriigi territooriumil vastavalt artiklile 55. Sellisel juhul loetakse, et tĂ€idetud on artikli 66 lĂ”ike 1 kohane kiireloomulise tegutsemise vajadus ning Euroopa AndmekaitsenĂ”ukogu peab artikli 66 lĂ”ike 2 kohaselt kiiresti esitama arvamuse vĂ”i vastu vĂ”tma siduva otsuse.