Artikkel 30

Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimine

 • Vastutav töötleja ja asjakohasel juhul vastutava töötleja esindaja registreerib tema vastutusel tehtavad isikuandmete töötlemise toimingud. See kanne sisaldab jĂ€rgmist teavet:
  • a) vastutava töötleja ning asjakohasel juhul kaasvastutava töötleja, vastutava töötleja esindaja ja andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed;
  • b) töötlemise eesmĂ€rgid;
  • c) andmesubjektide kategooriate ja isikuandmete liikide kirjeldus;
  • d) vastuvĂ”tjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud vĂ”i avalikustatakse, sealhulgas kolmandates riikides olevad vastuvĂ”tjad ja rahvusvahelised organisatsioonid;
  • e) kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, siis andmed selle kohta koos asjaomase kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooni nimega, ning juhul, kui tegemist on artikli 49 lĂ”ike 1 teises lĂ”igus osutatud edastamisega, siis sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumendid;
  • f) vĂ”imaluse korral eri andmeliikide kustutamiseks ette nĂ€htud tĂ€htajad;
  • g) vĂ”imaluse korral artikli 32 lĂ”ikes 1 osutatud tehniliste ja korralduslike turvameetmete ĂŒldine kirjeldus.
 • Volitatud töötleja vĂ”i asjakohasel juhul volitatud töötleja esindaja peab kĂ”igi vastutava töötleja nimel tehtavate isikuandmete isikuandmete töötlemise toimingute kategooriate registrit, mis sisaldab jĂ€rgmist teavet:
  • a) volitatud töötleja vĂ”i töötlejate ja vastutava töötleja, kelle nimel volitatud töötleja tegutseb, ning asjakohasel juhul vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja esindaja ja andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed;
  • b) vastutava töötleja nimel tehtava töötlemise kategooriad;
  • c) kui isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, siis andmed selle kohta koos asjaomase kolmanda riigi vĂ”i rahvusvahelise organisatsiooni nimega, ning juhul, kui tegemist on artikli 49 lĂ”ike 1 teises lĂ”igus osutatud edastamisega, siis sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumendid;
  • d) vĂ”imaluse korral artikli 32 lĂ”ikes 1 osutatud tehniliste ja korralduslike turvameetmete ĂŒldine kirjeldus.
 • LĂ”igetes 1 ja 2 osutatud registreerimine on kirjalik, sealhulgas elektrooniline.
 • Taotluse korral teeb vastutav töötleja ja volitatud töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja esindaja registri kĂ€ttesaadavaks jĂ€relevalveasutusele.
 • LĂ”igetes 1 ja 2 osutatud kohustusi ei kohaldata vĂ€hem kui 250 töötajaga ettevĂ”tjale vĂ”i organisatsioonile, vĂ€lja arvatud juhul, kui tema teostatav töötlemine kujutab endast tĂ”enĂ€oliselt ohtu andmesubjekti Ă”igustele ja vabadustele, töötlemine ei ole juhtumipĂ”hine vĂ”i töödeldakse artikli 9 lĂ”ikes 1 osutatud isikuandmete eriliike vĂ”i artiklis 10 osutatud sĂŒĂŒteoasjades sĂŒĂŒdimĂ”istvate kohtuotsuste ja sĂŒĂŒtegudega seotud andmeid.