Artikel 55

Kompetence

  • Hver tilsynsmyndighed er kompetent til at udfĂžre de opgaver og udĂžve de befĂžjelser, der tillĂŠgges den i overensstemmelse med denne forordning, pĂ„ sin egen medlemsstats omrĂ„de.
  • Hvis behandling foretages af offentlige myndigheder eller af private organer, der handler pĂ„ grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), er tilsynsmyndigheden i den pĂ„gĂŠldende medlemsstat kompetent. I sĂ„ fald finder artikel 56 ikke anvendelse.
  • Tilsynsmyndigheder er ikke kompetente til at fĂžre tilsyn med domstoles behandlingsaktiviteter, nĂ„r disse handler i deres egenskab af domstol.