KAPITOLU IV
Kontrollur u pro─őessur
Taqsima 1
Obbligi ─íenerali
Artikolu 24
Responsabbiltà tal-kontrollur
Artikolu 25
Protezzjoni ta’ data mid-disinn u b’mod awtomatiku
Artikolu 26
Kontrolluri kon─íunti
Artikolu 27
Rappre┼╝entanti ta’ kontrolluri jew pro─őessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni
Artikolu 28
Pro─őessur
Artikolu 29
Ippro─őessar ta─žt l-awtorit├á tal-kontrollur jew tal-pro─őessur
Artikolu 30
Re─íistru tal-attivitajiet ta’ ppro─őessar
Artikolu 31
Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja
Taqsima 2
Sigurtà tad-data personali
Artikolu 32
Sigurt├á tal-ippro─őessar
Artikolu 33
Notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtorit├á supervi┼╝orja
Artikolu 34
Komunikazzjoni ta’ ksur ta’ data personali lis-su─í─íett tad-data
Taqsima 3
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL
Artikolu 35
Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
Artikolu 36
Konsultazzjoni minn qabel
Taqsima 4
Uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 37
─Žatra tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 38
Po┼╝izzjoni tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 39
Kompiti tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data
Taqsima 5
Kodi─őijiet ta’ kondotta u ─őertifikazzjoni
Artikolu 40
Kodi─őijiet ta’ kondotta
Artikolu 41
Monitora─í─í ta’ kodi─őijiet ta’ kondotta approvati
Artikolu 42
─Őertifikazzjoni
Artikolu 43
Korpi ta’ ─őertifikazzjoni