Artikolu 77

Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja

  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew ─íudizzjarju ie─žor, kull su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt li jressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja, b’mod partikolari fl-Istat Membru tar-residenza abitwali tieg─žu, il-post tax-xog─žol tieg─žu jew il-post tal-ksur allegat, jekk is-su─í─íett tad-data jqis li l-ippro─őessar ta’ data personali dwaru jikser dan ir-Regolament.
  • L-awtorit├á supervi┼╝orja li mag─žha jkun sar l-ilment g─žandha tinforma lill-ilmentatur dwar il-progress u l-e┼╝itu tal-ilment inklu┼╝a l-possibbilt├á ta’ rimedju ─íudizzjarju skont l-Artikolu 78.