77. pants

Ties─źbas iesniegt s┼źdz─źbu uzraudz─źbas iest─üd─ô

  • Neskarot jebk─üdus citus administrat─źvos ties─źbu aizsardz─źbas l─źdzek─╝us vai ties─źbu aizsardz─źbu ties─ü, katram datu subjektam ir ties─źbas iesniegt s┼źdz─źbu uzraudz─źbas iest─üd─ô, jo ─źpa┼íi taj─ü dal─źbvalst─ź, kur─ü ir vi┼ća past─üv─źg─ü dz─źvesvieta, darbavieta vai iesp─ôjam─ü p─ürk─üpuma izdar─ź┼íanas vieta, ja datu subjekts uzskata, ka vi┼ća personas datu apstr─üde p─ürk─üpj ┼ío regulu.
  • Uzraudz─źbas iest─üde, kur─ü ir iesniegta s┼źdz─źba, inform─ô s┼źdz─źbas iesniedz─ôju par s┼źdz─źbas izskat─ź┼íanas virz─źbu un izn─ükumu, tostarp par ties─źbu aizsardz─źbas ties─ü iesp─ôju saska┼ć─ü ar 78.┬ápantu.