78. pants

Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret uzraudzības iestādi

  • Neskarot jebkādus citus administratÄ«vos vai ārpustiesas tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļus, katrai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesÄ«bas uz efektÄ«vu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu tiesā pret uzraudzÄ«bas iestādes pieņemtu juridiski saistoÅ¡u lēmumu, kas skar minētās personas.
  • Neskarot jebkādus citus administratÄ«vos vai ārpustiesas tiesÄ«bu aizsardzÄ«bas lÄ«dzekļus, katram datu subjektam ir tiesÄ«bas uz efektÄ«vu tiesÄ«bu aizsardzÄ«bu tiesā, ja uzraudzÄ«bas iestāde, kas ir kompetenta, ievērojot 55. un 56. pantu, trÄ«s mēneÅ¡u laikā neizskata sÅ«dzÄ«bu vai neinformē datu subjektu par sÅ«dzÄ«bas, kas iesniegta, ievērojot 77. pantu, izskatÄ«Å¡anas virzÄ«bu vai rezultātiem.
  • TiesvedÄ«bu pret uzraudzÄ«bas iestādi uzsāk tās dalÄ«bvalsts tiesā, kurā atrodas uzraudzÄ«bas iestāde.
  • Ja tiesvedÄ«bu sāk par uzraudzÄ«bas iestādes lēmumu, pirms kura pieņemÅ¡anas kolēģija saistÄ«bā ar konsekvences mehānismu bija nākusi klajā ar atzinumu vai pieņēmusi lēmumu, tad uzraudzÄ«bas iestāde minēto atzinumu vai lēmumu nosÅ«ta tiesai.