73. pants

Priekšsēdētājs

  • Kol─ô─úija ar vienk─ür┼íu balsu vair─ükumu iev─ôl priek┼ís─ôd─ôt─üju un divus priek┼ís─ôd─ôt─üja vietniekus no savu locek─╝u vidus.
  • Priek┼ís─ôd─ôt─üja un priek┼ís─ôd─ôt─üja vietnieku pilnvaru termi┼ć┼í ir pieci gadi, un vi┼ćus var iev─ôl─ôt amat─ü atk─ürtoti v─ôl vienu reizi.