95. pants

Saist─źba ar Direkt─źvu 2002/58/EK

    ┼á─ź regula neuzliek papildu pien─ükumus fizisk─üm vai juridisk─üm person─üm attiec─źb─ü uz apstr─üdi saist─źb─ü ar publiski pieejamu elektronisko komunik─üciju pakalpojumu snieg┼íanu publiskos komunik─üciju t─źklos Savien─źb─ü jaut─üjumos, saist─źb─ü ar kuriem t─üm ir piem─ôrojami Direkt─źvas 2002/58/EK ─źpa┼íie noteikumi ar to pa┼íu m─ôr─Ěi.