1. pants

Priek┼ímets un m─ôr─Ěi

  • ┼á─ź regula paredz noteikumus fizisku personu aizsardz─źbai attiec─źb─ü uz personas datu apstr─üdi un noteikumus personas datu br─źvai apritei.
  • ┼á─ź regula aizsarg─ü fizisku personu pamatties─źbas un pamatbr─źv─źbas un jo ─źpa┼íi to ties─źbas uz personas datu aizsardz─źbu.
  • Personas datu br─źvu apriti Savien─źb─ü neierobe┼żo un neaizliedz t─üdu iemeslu d─ô─╝, kas saist─źti ar fizisku personu aizsardz─źbu attiec─źb─ü uz personas datu apstr─üdi.