19. pants

Pien─ükums zi┼ćot par personas datu labo┼íanu vai dz─ô┼íanu, vai apstr─üdes ierobe┼żo┼íanu

    P─ürzinis katram sa┼ć─ôm─ôjam, kuram personas dati ir izpausti, zi┼ćo par jebkuru personas datu labojumu vai dz─ô┼íanu vai apstr─üdes ierobe┼żo┼íanu, kas veikta saska┼ć─ü ar 16.┬ápantu, 17.┬ápanta 1.┬ápunktu un 18.┬ápantu, iz┼ćemot, ja izr─üd─üs, ka tas nav iesp─ôjams, vai ja tas ir saist─źts ar nesam─ôr─źgi liel─üm p┼źl─ôm. P─ürzinis inform─ô datu subjektu par min─ôtajiem sa┼ć─ôm─ôjiem, ja datu subjekts to pieprasa.