71. pants

Zi┼ćojumi

  • Kol─ô─úija sagatavo gada zi┼ćojumu par fizisku personu aizsardz─źbu attiec─źb─ü uz apstr─üdi Savien─źb─ü un attiec─źg─ü gad─źjum─ü tre┼í─üs valst─źs un starptautisk─üs organiz─ücij─üs. Zi┼ćojumu publisko un nos┼źta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.
  • Gada zi┼ćojum─ü ietver p─ürskatu par 70.┬ápanta 1.┬ápunkta l)┬áapak┼ípunkt─ü min─ôto pamatnost─üd┼ću, ieteikumu un paraugprakses praktisko ─źsteno┼íanu, k─ü ar─ź par 65.┬ápant─ü min─ôto saisto┼ío l─ômumu praktisko ─źsteno┼íanu.