16. pants

Ties─źbas labot

    Datu subjektam ir ties─źbas pan─ükt, lai p─ürzinis bez nepamatotas kav─ô┼ían─üs labotu neprec─źzus datu subjekta personas datus. ┼ůemot v─ôr─ü apstr─üdes nol┼źkus, datu subjektam ir ties─źbas pan─ükt, lai nepiln─źgi personas dati tiktu papildin─üti, tostarp sniedzot papildu pazi┼ćojumu.