94. pants

Direkt─źvas┬á95/46/EK atcel┼íana

  • Direkt─źvu┬á95/46/EK atce─╝ no 2018.┬ágada 25.┬ámaija.
  • Atsauces uz atcelto direkt─źvu uzskata par atsauc─ôm uz ┼ío regulu. Atsauces uz Darba grupu personu aizsardz─źbai attiec─źb─ü uz personas datu apstr─üdi, kas izveidota ar Direkt─źvas┬á95/46/EK┬á29.┬ápantu, uzskata par atsauc─ôm uz Eiropas Datu aizsardz─źbas kol─ô─úiju, kas izveidota ar ┼ío regulu.