Artikel 94

Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

  • Richtlijn 95/46/EG wordt met ingang van 25 mei 2018 ingetrokken.
  • Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze verordening. Verwijzingen naar de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG is opgericht, gelden als verwijzingen naar het bij deze verordening opgerichte Europees Comité voor gegevensbescherming.