Artikolu 1

Su─í─íett u objettivi

  • Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli relatati mal-protezzjoni tal-persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar tad-data personali u regoli relatati mal-moviment liberu tad-data personali.
  • Dan ir-Regolament jipprote─íi d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fi┼╝i─ői u b’mod partikolari d-dritt tag─žhom g─žall-protezzjoni ta’ data personali.
  • Il-moviment liberu tad-data personali fl-Unjoni g─žandu jkun la ristrett u lanqas ipprojbit g─žal ra─íunijiet marbutin mal-protezzjoni tal-persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar ta’ data personali.