Artikolu 91

Regoli e┼╝istenti dwar il-protezzjoni tad-data ta’ knejjes u asso─őjazzjonijiet reli─íju┼╝i

  • Fejn fi Stat Membru, knejjes u asso─őjazzjonijiet jew komunitajiet reli─íju┼╝i japplikaw, fi┼╝-┼╝mien tad-d─žul fis-se─ž─ž ta’ dan ir-Regolament, regoli komprensivi b’rabta mal-protezzjoni ta’ persuni fi┼╝i─ői fir-rigward tal-ippro─őessar, tali regoli jistg─žu jkomplu japplikaw, dment li dawn jin─íiebu f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament.
  • Knejjes u asso─őjazzjonijiet reli─íju┼╝i li japplikaw regoli komprensivi f’konformit├á mal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu g─žandhom ikunu so─í─íetti g─žas-supervi┼╝joni ta’ awtorit├á supervi┼╝orja indipendenti, li tista’ tkun spe─őifika, dment li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-Kapitolu VI ta’ dan ir-Regolament.