Artikolu 97

Rapporti tal-Kummissjoni

  • Sal-25 ta’ Mejju 2020 u kull erba’ snin wara dan, il-Kummissjoni g─žandha tissottometti rapport dwar l-evalwazzjoni u r-rie┼╝ami ta’ dan ir-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapporti g─žandhom isiru pubbli─ői.
  • Fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet u r-rie┼╝amijiet msemmija fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni g─žandha te┼╝amina, b’mod partikolari, l-applikazzjoni u l-funzjonament ta’:
    • (a) il-Kapitolu V dwar it-trasferiment ta’ data personali lejn pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali b’mod partikolari fir-rigward ta’ de─ői┼╝jonijiet adottati skont l-Artikolu 45(3) ta’ dan ir-Regolament u de─ői┼╝jonijiet adottati abba┼╝i tal-Artikolu┬á25(6) tad-Direttiva 95/46/KE;
    • (b) il-Kapitolu VII dwar kooperazzjoni u konsistenza.
  • G─žall-fini tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni mill-Istati Membri u l-awtoritajiet supervi┼╝orji.
  • Fit-twettiq tal-evalwazzjonijiet u r-rie┼╝amijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-Kummissjoni g─žandha tie─žu kont tal-po┼╝izzjonijiet u l-konklu┼╝jonijiet tal-Parlament Ewropew, u tal-Kunsill, u ta’ korpi jew sorsi rilevanti o─žra.
  • Il-Kummissjoni g─žandha, jekk ikun me─žtie─í, tissottometti proposti xierqa biex ji─íi emendat dan ir-Regolament, b’mod partikolari billi tie─žu kont tal-i┼╝viluppi fit-teknolo─íiji tal-informatika u fid-dawl tal-istat tal-progress fis-so─őjet├á tal-informazzjoni.