Artikolu 81

Sospensjoni ta’ pro─őedimenti

  • Fejn qorti kompetenti ta’ Stat Membru jkollha informazzjoni dwar pro─őedimenti, li jikkon─őernaw l-istess su─í─íett fir-rigward tal-ippro─őessar mill-istess kontrollur jew pro─őessur, li huma pendenti f’qorti fi Stat Membru ie─žor, din g─žandha tikkuntattja lill-qorti fl-Istat Membru l-ie─žor biex tikkonferma l-e┼╝istenza ta’ tali pro─őedimenti.
  • Fejn pro─őedimenti li jikkon─őernaw l-istess su─í─íett fir-rigward tal-ippro─őessar tal-istess kontrollur jew pro─őessur ikunu pendenti f’qorti fi Stat Membru ie─žor, kwalunkwe qorti kompetenti, ─žlief il-qorti invokata l-ewwel, tista’ tissospendi l-pro─őedimenti tag─žha.
  • Fejn dawk il-pro─őedimenti jkunu pendenti quddiem qrati tal-prim’istanza, kwalunkwe qorti, ─žlief il-qorti invokata l-ewwel tista’ wkoll, mal-applikazzjoni ta’ wie─žed mill-partijiet, i─ő─őedi l-─íurisdizzjoni jekk il-qorti invokata l-ewwel ikollha ─íurisdizzjoni fuq l-azzjonijiet inkwistjoni u l-li─íi tag─žha tippermetti l-konsolidazzjoni tag─žhom.