Artikolu 11

Ippro─őessar li ma je─žtie─íx identifikazzjoni

  • Jekk il-finijiet li g─žalihom il-kontrollur jippro─őessa data personali ma je─žti─íux jew ma g─žadhomx je─žtie─íu l-identifikazzjoni ta’ su─í─íett tad-data mill-kontrollur, il-kontrollur ma g─žandux ikun obbligat li j┼╝omm, jikseb jew jippro─őessa informazzjoni addizzjonali sabiex jidentifika s-su─í─íett tad-data g─žall-unika ra─íuni li jikkonforma ma’ dan ir-Regolament.
  • Fejn, fil-ka┼╝ijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kontrollur ikun jista’ juri li mhuwiex f’po┼╝izzjoni li jidentifika s-su─í─íett tad-data, il-kontrollur g─žandu jinforma lis-su─í─íett tad-data b’dan, jekk possibbli. F’tali ka┼╝ijiet, l-Artikoli 15 sa 20 ma japplikawx g─žajr fejn is-su─í─íett tad-data, g─žall-fini li je┼╝er─őita d-drittijiet tieg─žu ta─žt dawk l-Artikoli, jipprovdi informazzjoni addizzjonali li tippermetti li huwa ji─íi identifikat.