Artikolu 24

Responsabbiltà tal-kontrollur

  • B’kont me─žud tan-natura, l-ambitu, il-kuntest, u l-g─žanijiet tal-ippro─őessar kif ukoll ir-riskji ta’ probabbilt├á u gravit├á li jvarjaw g─žad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fi┼╝i─ői, il-kontrollur g─žandu jimplimenta mi┼╝uri tekni─ői u organizzattivi adatti biex ji┼╝gura u jkun jista’ juri li l-ippro─őessar isir f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament. Dawk il-mi┼╝uri g─žandhom ji─íu rie┼╝aminati u a─í─íornati fejn me─žtie─í.
  • Fejn dawn ikunu proporzjonati fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ ppro─őessar, il-mi┼╝uri msemmija fil-paragrafu 1 g─žandhom jinkludu l-implimentazzjoni ta’ politiki adatti dwar il-protezzjoni tad-data mill-kontrollur.
  • Il-konformit├á mal-kodi─őijiet tal-kondotta kif imsemmi fl-Artikolu┬á40 jew mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni approvati kif imsemmi fl-Artikolu┬á42 jistg─žu jintu┼╝aw b─žala element li bih tintwera l-konformit├á mal-obbligi tal-kontrollur.