Artikolu 69

Indipendenza

  • Il-Bord g─žandu ja─íixxi b’mod indipendenti meta jwettaq il-kompiti tieg─žu jew je┼╝er─őita s-setg─žat tieg─žu skont l-Artikoli 70 u 71.
  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žat-talbiet mill-Kummissjoni msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 70(1) fl-Artikolu 70(2), il-Bord, fit-twettiq tal-kompiti tieg─žu jew fl-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat tieg─žu, la g─žandu jfittex u lanqas jie─žu istruzzjonijiet ming─žand ─žadd.