Artikolu 66

Pro─őedura ta’ ur─íenza

  • F’─őirkostanzi e─ő─őezzjonali, fejn awtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernata tqis li hemm ─žtie─ía ur─íenti li ta─íixxi sabiex tipprote─íi id-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data, hija tista’, b’deroga mill-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikoli 63, 64 u 65a jew il-pro─őedura msemmija fl-Artikolu 60, tadotta minnufih mi┼╝uri provi┼╝orji ma─žsuba biex jipprodu─őu effetti legali fit-territorju tag─žha stess b’perijodu spe─őifikat ta’ validit├á li ma g─žandux jaqbe┼╝ it-tliet xhur. L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha, ming─žajr dewmien, tikkomunika dawk il-mi┼╝uri u r-ra─íunijiet g─žall-adozzjoni tag─žhom, lill-awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati l-o─žra, lill-Bord u lill-Kummissjoni.
  • Fejn awtorit├á supervi┼╝orja tkun ─žadet mi┼╝ura skont il-paragrafu 1 u tqis li mi┼╝uri finali jin─žtie─íu ji─íu adottati b’mod ur─íenti, hija tista’ titlob opinjoni ur─íenti jew de─ői┼╝joni vinkolanti ur─íenti mill-Bord, billi tag─žti r-ra─íunijiet g─žat-talba ta’ tali opinjoni jew de─ői┼╝joni.
  • Kwalunkwe awtorit├á supervi┼╝orja tista’ titlob opinjoni ur─íenti jew de─ői┼╝joni vinkolanti ur─íenti, skont kif ikun il-ka┼╝, mill-Bord fejn awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ma tkunx ─žadet mi┼╝ura xierqa f’sitwazzjoni fejn ikun hemm ─žtie─ía ur─íenti ta’ azzjoni, sabiex ji─íu protetti d-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data, filwaqt li tag─žti r-ra─íunijiet g─žat-talba ta’ tali opinjoni jew de─ői┼╝joni, inklu┼╝ g─žall-─žtie─ía ur─íenti ta’ azzjoni.
  • B’deroga mill-Artikolu 64(3) u l-Artikolu 65(2), opinjoni ur─íenti jew de─ői┼╝joni vinkolanti ur─íenti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu g─žandha ti─íi adottata fi ┼╝mien ─íimag─žtejn permezz ta’ ma─í─íoranza sempli─ői tal-membri tal-Bord.